Pháp Luật Plus - nha trang - các bài viết về nha trang, tin tức nha trang

nha trang - các bài viết về nha trang, tin tức nha trang

Dự án Champarama Resort & Spa: Đẩy nhanh GPMB sẽ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Năm 2022 là năm mà công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo quyết liệt...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1