nhà thuốc tư nhân - các bài viết về nhà thuốc tư nhân, tin tức nhà thuốc tư nhân

76 nhà thuốc, quầy thuốc hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội

Theo đó, Hà Nội sẽ có 76 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 17/CT-UBND.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1