Pháp Luật Plus - nhà thờ - các bài viết về nhà thờ, tin tức nhà thờ

nhà thờ - các bài viết về nhà thờ, tin tức nhà thờ

'Cùng nhau nhân từ' với Khúc Hồng Thiện

Khúc Hồng Thiện tiếp tục ra mắt bạn đọc tập thơ “Cùng nhau nhân từ” (NXB Văn học). Tập thơ cho thấy sự phát triển đáng mừng của một cây bút trẻ.

Theo dõi Pháp Luật Plus