Nhà thờ Đức Bà Paris

Pháp cảnh báo nguy cơ ô nhiễm chì sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Thông báo của cảnh sát và cơ quan y tế khu vực ARS cho biết đã phát hiện từ 10 - 20 gram chì/kg mẫu đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus