Pháp Luật Plus - Nhà thờ Đức Bà Paris - Tin mới nhất về Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris

Tại sao nhà thờ Đức Bà không được khử độc sớm?

48 giờ sau vụ cháy, nhà chức trách Paris đã biết tình trạng phơi nhiễm chì có thể là vấn đề lớn sau này.

Theo dõi Pháp Luật Plus