NHÀ THẦU - các bài viết về NHÀ THẦU, tin tức NHÀ THẦU

Lập hồ sơ Thiết kế đô thị tuyến ven biển, ven sông Cổ Cò

Tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập hồ sơ Thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nghệ An: Thi công ẩu trên tuyến QL 46C

Nghệ An: Thi công ẩu trên tuyến QL 46C

0
Thi công không có chỉ huy, sai thiết kết, mất an toàn…. Là những gì đang diễn tra tại công trình sửa chữa, nâng cấp Ql 46C đoạn qua tỉnh Nghệ An.