Nhà - các bài viết về Nhà, tin tức Nhà

Đà Nẵng sai phạm hơn 156 tỉ đồng khi chuyển đổi 52 nhà, đất công

Trong giai đoạn 2010 - 2016, Đà Nẵng đã chuyển đổi 52 cơ sở nhà, đất sang mục đích khác, sai phạm hơn 156 tỉ đồng trong thu tiền sử dụng đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus