Pháp Luật Plus - NHÀ SIÊU MỎNG - các bài viết về NHÀ SIÊU MỎNG, tin tức NHÀ SIÊU MỎNG

NHÀ SIÊU MỎNG - các bài viết về NHÀ SIÊU MỎNG, tin tức NHÀ SIÊU MỎNG

Nhà kỳ dị giữa Thủ đô: Không hợp thửa sẽ thu hồi

Đã được thống kê và ra thông báo yêu cầu hợp thửa, hợp khối nếu không thực hiện sẽ thu hồi phục vụ mục đích công cộng.

Theo dõi Pháp Luật Plus