Pháp Luật Plus - nhà ở xã hội - các bài viết về nhà ở xã hội, tin tức nhà ở xã hội

nhà ở xã hội - các bài viết về nhà ở xã hội, tin tức nhà ở xã hội

Công nhân Hà Nội mong muốn mua, thuê nhà ở xã hội, chặn tín dụng đen

Đại diện công nhân Hà Nội đề nghị Chủ tịch Thành phố quan tâm để công được mua, thuê nhà ở xã hội; ngăn chặn tín dụng đen cho vay nặng lãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus