Pháp Luật Plus - nhà ở xã hội - các bài viết về nhà ở xã hội, tin tức nhà ở xã hội

nhà ở xã hội - các bài viết về nhà ở xã hội, tin tức nhà ở xã hội

Hàn Quốc tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội của Capital House

Chiều 29/7, các chuyên gia đã đến tìm hiểu kinh nghiệm thực tế triển khai các dự án nhà ở xã hội của Tập đoàn Capital House.

Theo dõi Pháp Luật Plus