nhà ở xã hội - các bài viết về nhà ở xã hội, tin tức nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước công bố mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội năm 2021

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành các quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus