Pháp Luật Plus - nhà ở - các bài viết về nhà ở, tin tức nhà ở

nhà ở - các bài viết về nhà ở, tin tức nhà ở

Khoảng 476 ngàn hộ gia đình tại TP HCM chưa có nhà riêng

Thông tin được công bố tại hội thảo "Giải pháp nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm ở TPHCM giai đoạn 2021-2035” vừa qua.

Theo dõi Pháp Luật Plus