Nhà ở FLC Sea Tower Quy Nhơn - các bài viết về Nhà ở FLC Sea Tower Quy Nhơn, tin tức Nhà ở FLC Sea Tower Quy Nhơn

Gần 25% vốn AMD Group chính thức thuộc về FLC Faros

Ngày 8/6, CTCP Xây dựng FLC Faros đã hoàn tất nhận chuyển nhượng cổ phần trong CTCP Đầu tư và khoáng sản AMD Group theo kế hoạch đã đăng ký.

Theo dõi Pháp Luật Plus