nhà ở công nhân - các bài viết về nhà ở công nhân, tin tức nhà ở công nhân

Tỉnh Tiền Giang “vòng vo” về dự án nhà ở miễn phí, hàng nghìn công nhân kiến nghị đến Thủ tướng và Quốc hội

1.776 công nhân tỏ lòng biết ơn Chính phủ, Quốc hội đã quan tâm, có nhiều văn bản chỉ đạo tỉnh Tiền Giang giải quyết đề nghị của Công ty Thuận Phong.

Theo dõi Pháp Luật Plus