Cuộc thi đã thu hút 36 thí sinh là lãnh đạo cấp phòng của VKSND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo VKSND cấp huyện, thị xã, thành phố.Sáng 27/3, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức cuộc thi “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành”. 

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức cuộc thi là một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cấp phòng của VKSND tỉnh và lãnh đạo VKSND cấp huyện, thị xã, thành phố, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mạc cuộc thi. (Ảnh: BTH)

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá phát biểu khai mạc cuộc thi. (Ảnh: BTH)

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Đông còn biểu dương các thí sinh là cán bộ tại các đơn vị đã bố trí, sắp xếp công việc tham dự cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, mong muốn hoàn thành hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành ở đơn vị mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Cuộc thi đã thu hút 36 thí sinh là lãnh đạo cấp phòng của VKSND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo VKSND cấp huyện, thị xã, thành phố.

150d1093625t77168l0.

 Các đại biểu và thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: BTH)

Cuộc thi tổ chức bằng hình thức thi viết, thời gian 180 phút, với 1 đề thi chung đó là: Đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành ở đơn vị mình.

Đồng thời, xác định rõ tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát và chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành ở đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; nêu lên kiến nghị, đề xuất với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận