Hưởng ứng 10 năm ngày “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11), ngày 27/10/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người thuộc diện được Trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý.

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, một bộ phận của tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc và an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Từ khi thành lập đến nay, công tác TGPL đã chứng minh chủ trương, chính sách này là phù hợp với đông đảo nguyện vọng của Nhân dân, với thực tiễn phát triển của địa phương và đất nước.

Thiết thực hưởng ứng 10 năm ngày “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11), ngày 27/10/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người thuộc diện được TGPL trên địa bàn xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tại hội nghị, người dân đã được truyền thông, giới thiệu về hoạt động trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Nam Định; Những người thuộc diện được TGPL theo quy định của Luật TGPL, các hành vi bị nghiêm cấm, hình thức, lĩnh vực TGPL và trình tự thủ tục yêu cầu TGPL; Thông tin về địa chỉ và số điện thoại thường trực của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Nam Định để người dân tiện liên hệ khi có yêu cầu. Cũng tại hội nghị, các trợ giúp viên đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 15 trường hợp có yêu cầu các vấn đề liên quan đến đất đai, dân sự, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội...

Thông qua buổi trợ giúp pháp lý đã giúp người tham dự nắm bắt được những nội dung cơ bản về các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày, đồng thời tiếp tục củng cố thêm tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, phường, thị trấn./.  

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận