Năm công tác 2022 là một năm nhiều thách thức với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao, sự quan tâm ủng hộ của các cấp, ngành nên THADS thành phố này đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Phúc Yên Hoàng Thị Thu Hằng và các đồng nghiệp trao đổi nghiệp vụ.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP. Phúc Yên Hoàng Thị Thu Hằng và các đồng nghiệp trao đổi nghiệp vụ.

Theo lãnh đạo Chi cục THADS TP Phúc Yên, năm 2022 đơn vị đã triển khai công tác năm trong điều kiện, hoàn cảnh nhiều thử thách như: thiếu biên chế, một đồng chí phải kiêm nhiệm nhiều vị trí; Thiên tai, mưa bão, sét đánh hỏng hầu hết toàn bộ hệ thống máy tính, máy in của cơ quan, phải khắc phục rất nhiều để anh em, cán bộ có phương tiện làm việc. Ngoài ra những khó khăn trong công tác chuyên môn như đương sự chống đối, chây ì, hay tính chất các vụ án hình sự, kinh tế, dân sự ngày càng phức tạp.

Tập thể lãnh đạo, chấp hành viên Chi cục THADS TP Phúc Yên

Tập thể lãnh đạo, chấp hành viên Chi cục THADS TP Phúc Yên.

Nói về tinh thần “vượt khó” trong đơn vị, lãnh đạo Chi cục cho biết trong công tác chỉ đạo điều hành, Ban lãnh đạo Chi cục đã thường xuyên, kịp thời, sát sao trong kiểm tra tiến độ công việc của cán bộ, công chức. Đánh giá đúng khả năng của từng cán bộ, công chức để giao việc, đây là một trong những nội dung quan trọng để đạt hiệu quả công việc. Ngoài ra hàng tháng, đều ban hành kết luận công tác tháng của đơn vị, nêu ra những mặt làm được và chưa làm được, để cán bộ, công chức căn cứ vào đó hoàn thành công việc của mình trong tháng tiếp theo. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên nghe Chấp hành viên báo cáo án, nếu có khó khăn kịp thời bàn bạc thống nhất hướng giải quyết. Cán bộ, Chấp hành viên đã chủ động trong công việc, nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Chi cục luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Lãnh đạo Chi cục luôn xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; với quan điểm giải quyết dứt điểm vụ việc chứ không chỉ là giải quyết hết thẩm quyền. Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm cơ quan, đơn vị phụ trách.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị luôn chỉ đạo cán bộ phục trách thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tính đến 30/9/2022, số lượt tiếp công dân của đơn vị là : 6 lượt, không có đoàn đông người, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chi cục THADS thành phố Phúc Yên luôn chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong công tác vận động, giáo dục thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án để không phải tổ chức cưỡng chế thi hành án, không để xảy ra trường hợp có khiếu nại, khiếu kiện hoặc vi phạm pháp luật; phối hợp với Tòa án nhân dân trong việc chuyển giao Bản án, Quyết định, giải thích Bản án, Quyết định của Tòa án có vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, phối hợp trong việc tuyên truyền vận động các bên đương sự tự nguyện thi hành án ngay tại phiên tòa; Phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố trong công tác đôn đốc, xác minh thi hành án, cưỡng chế thi hành án, động viên, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án. Nhờ nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương các xã, phường và phối hợp chặt chẽ trên nhiều mặt mà hàng năm, công tác THADS tại các địa phương luôn đạt hiệu quả cao, công tác xác minh thi hành án đảm bảo chính xác 100%.

Kết thúc năm công tác, Chi cục THADS Phúc Yên đã thi hành đạt tỉ lệ 90,75% về việc, đạt tỉ lệ 56,02% về tiền, vượt chỉ tiêu Cục THADS Vĩnh Phúc giao.

Năm 2023, lãnh đạo Chi cục tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong tổ chức THA và trong hướng dẫn nghiệp vụ, bám sát, chỉ đạo sát sao đối với từng Chấp hành viên tổ chức thi hành dứt điểm các việc có điều kiện thi hành; chỉ đạo lập kế hoạch cụ thể để giải quyết án tín dụng Ngân hàng có hiệu quả. Tiếp tục giao việc cho Chấp hành viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành.

Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, duy trì phát huy tốt hơn nữa quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn để huy động sự ủng hộ, hỗ trợ đối với công tác THADS, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; phát huy hiệu quả, vai trò của Ban chỉ đạo THADS, kịp thời báo cáo xin ý kiến đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra đột xuất đối với Chấp hành viên.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận