Chiều 28/12, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 của Cục THADS tỉnh Đắk Lắk.236a7110-9499

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhiều kết quả khả quan

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua cùng với sự chỉ đạo thống nhất, tập trung của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp của các ngành hữu quan của cán bộ, công chức trong Hệ thống THADS Đắk Lắk đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả về việc và tiền trong năm 2022 đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, cụ thể: Việc đạt tỉ lệ 82,94% (tăng 6,68%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt 1,44% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; Về tiền đạt tỉ lệ 51,83% (tăng 20,36%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt 10,73% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. So với kết quả chung của toàn quốc, Cục THADS tỉnh Đắk Lắk thi hành xong cao hơn 0,44% về việc (toàn quốc 82,50), cao hơn 6,41 % về tiền (toàn quốc 45.42).

Một số đơn vị có kết quả thi hành án xong về việc và tiền đạt cao như: Cục đạt 86,81% về việc, 59,47% về tiền, huyện Ea H’leo đạt 84,3% về việc, 53,93% về tiền, huyện Ea Súp đạt 87,43% về việc, 62,11% về tiền; huyện Krông Búk đạt 83,46% về việc, 56,40% về tiền...

Trong năm, Cục THADS tỉnh được kiện toàn chức danh Cục trưởng nên công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Cục có nhiều đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS.

Hệ thống các cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk hiện có 37 Chấp hành viên trung cấp, 49 Chấp hành viên sơ cấp, 9 Thẩm tra viên, 42 Thư ký thi hành án, 2 Thư ký trung cấp THA, 7 Chuyên viên, 19 Kế toán và 15 công chức khác.

Về theo dõi THAHC: Các cơ quan THADS trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi THAHC theo quy định. Từ đầu tháng 10/2021 đến hết tháng 9/2022, Cục THADS Đắk Lắk tiếp nhận theo dõi 70 vụ việc.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Cục THADS tỉnh Đắk Lắk quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Năm 2022, Hệ thống các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục kiện toàn về mặt nhân sự làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Vì thế, trong năm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Công tác phối hợp trong tổ chức cưỡng chế THADS trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện chặt chẽ có hiệu quả. Các vụ việc cưỡng chế có huy động lực lượng đều được các cơ quan Công an trong tỉnh phối hợp, bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết bảo vệ thành công và an toàn tuyệt đối, không làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tập trung nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao của Cục THADS Đắk Lắk.

Là địa phương có lượng án lớn so với cả nước (việc đứng thứ 10, tiền đứng thứ 18), kết thúc năm công tác, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, sâu sát, chú trọng hướng về cơ sở; Kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động được tăng cường, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của công chức được nâng lên; Công tác tổ chức, xây dựng Ngành được quan tâm; Nền nếp, tác phong và ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện có hiệu quả...

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tại buổi làm việc

Tuy nhiên, công tác THADS, theo dõi THAHC của tỉnh Đắk Lắk còn một số điểm cần lưu ý, như số việc và tiền phải thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều. Vẫn còn tồn một số vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Kết quả thu hồi tiền, tài sản của các vụ án về kinh tế, tham nhũng, tín dụng ngân hàng chưa cao. ..

Nghị quyết số 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến công tác của Bộ, ngành Tư pháp, trong đó xác định nhiệm vụ rất cụ thể đối với công tác THADS, đó là “Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án”. “Hoàn thiện cơ chế nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong thi hành án hình sự, dân sự và hành chính”.

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm mà Hệ thống THADS cần tập trung trong thời gian tới, đòi hỏi các cơ quan THA từ Tổng cục đến Cục THADS địa phương phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, cùng chuyển mình mạnh mẽ với quyết tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp.

Do đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Hệ thống THADS Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự phối hợp của các cấp các ngành tại địa phương; Bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh; chương trình công tác trọng tâm công tác THADS theo dõi THAHC chính năm 2023 của Bộ Tư pháp để tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đặc biệt, cần chú trọng phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 2426/QĐ-BTP ngày 12/12//2022 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 6/10/2015 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác THADS trên địa bàn.

Lãnh đạo Cục cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chỉ đạo, điều hành đối với công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn. Tiếp tục có những giải pháp, biện pháp tạo sự chuyển biến căn bản và bền vững trên các mặt công tác. Tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp tại địa phương. Tăng cường kiểm tra đột xuất, thực hiện tốt công tác phúc tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở”, sâu sát đến từng đơn vị.

THADS Đắk Lắk cần siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; Đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng cục đối với Cục, Cục với các Chi cục; Tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ có chức danh pháp lý; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, năng lực, kỹ năng làm việc cho cán bộ, công chức…

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động THADS nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực; Thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS cần tập trung sức lực, trí tuệ, không ngừng trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tin tưởng công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn Đắk Lắk sẽ đạt được những thành tích cao hơn nữa, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chung của toàn Hệ thống và đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu

Ông Võ Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Đắk Lắk cho biết: Năm 2022, trước những khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực cao của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã giúp kinh tế, xã hội tỉnh nhà đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, hệ thống cơ quan THADS tỉnh đã hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu được giao.

Ông Võ Văn Cảnh lưu ý năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng nên đề nghị hệ thống THADS tỉnh phải có giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, khắc phục trong thời gian tới. Như thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38 của Tỉnh ủy và Quyết định 1974 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Bám sát phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương để tham mưu về nội dung lãnh, chỉ đạo và quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác THADS, theo dõi THAHC.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chụp hình lưu niệm với cán bộ, công chức ngành THADS Đắk Lắk

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận