Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.Theo thông tin từ Cục THADS tỉnh Kiên Giang, năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện những tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, biên chế chưa đáp ứng… đã tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

a3-6891

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Kiên Giang quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. 

Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác và đạt những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.

Theo đó, Cục đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 11 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác THADS; Việc xây dựng các Quy chế, Quy chế phối hợp ngày càng chặt chẽ.

Thống kê cho thấy, tổng số bản án, quyết định đã nhận trong năm là 9.838. Tổng số phải thi hành là 20.352 việc; Số thụ lý mới là 12.576 việc; Số có điều kiện thi hành là 14.647 việc; Số thi hành xong là 12.056 việc; Số chuyển kỳ sau là 8.122 việc.

Về tiền, tổng số giải quyết là 3.478.152.572 nghìn đồng; tổng số phải thi hành là 3.405.066.268 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.015.887.559 nghìn đồng, chiếm 59,20% trong tổng số phải thi hành. Trong số thi hành xong là 1.165.081.049 nghìn đồng, tăng 374.099.782 nghìn đồng (tăng 47,30% so với năm 2021); đạt tỉ lệ 57,79% so với số có điều kiện thi hành, (tăng 9,9% so với năm 2021), vượt 17,69% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.

Công tác tiếp công dân tại các cơ quan THADS tỉnh Kiên Giang luôn được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp. Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện đều có bố trí nơi tiếp công dân, phân công công chức trực tiếp công dân bảo đảm Lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ, riêng ở Lãnh đạo Cục THADS tỉnh sắp xếp tiếp công dân định kỳ vào thứ 3, thứ 5 hằng tuần.

Trong năm 2022, toàn tỉnh Kiên Giang đã tiếp 191 lượt công dân, tương ứng với 195 người đến trụ sở cơ quan thi hành án để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác THADS. Số lượt Lãnh đạo tiếp dân là 135 lượt, tương ứng 139 người.

Cục THADS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tòa án truy lục được nhiều Bản án, Quyết định nhằm xử lý được tiền, tang vật tồn nhiều năm chưa xử lý được. Công tác phối hợp trong THADS ngày càng chú trọng, tăng cường; Ban Chỉ đạo THADS 2 cấp được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời, đạt chất lượng.

Trong công tác THAHC, Lãnh đạo Cục đã có nhiều cuộc làm việc với UBND huyện, thành phố. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ, phối hợp tốt giữa Chi cục và Phòng kiểm tra. Công tác tài chính – kế toán ngày càng minh bạch, chặt chẽ.

Công tác Văn phòng ngày càng bài bản hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc cũng được quan tâm thực hiện. Kỷ luật, kỷ cương trong ngành ngày càng được tăng cường, kiên quyết xử lý cán bộ có vi phạm (02 trường hợp khiển trách). Kịp thời kiểm điểm Lãnh đạo, Chấp hành viên qua kết luận kiểm tra có vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, chưa quan tâm bám sát kịp thời các chỉ đạo của cấp trên.

Vai trò làm tham mưu Ban chỉ đạo có nơi còn hạn chế; công tác phối hợp các ngành ở một vài nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên, dẫn đến nhiều vụ việc chưa đưa ra giải quyết dứt điểm.

Kết quả thi hành án về việc, về tiền của toàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu, nhưng vẫn còn nhiều vụ kéo dài nhiều năm chưa thi hành dứt điểm, dẫn đến đương sự bức xúc, khiếu nại.

Kết quả thi hành các vụ việc tín dụng ngân hàng mặc dù thi hành đạt tỷ lệ cao hơn năm 2021 nhưng vẫn còn thấp (29,24% về việc và 27,69% về tiền), về tiền thu ít hơn năm 2021, trong khi loại này chiếm đến 47,40% về tiền so với tổng số tiền phải thi hành của cả tỉnh.

Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, tập trung mọi nguồn lực, rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thực hiện nghiêm túc Thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp công dân định kỳ. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận