Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị quy mô lấy ý kiến nông dân, nhà quản lý, nhà khoa học để phát triển ngành nông nghiệp.Đồng Nai sẽ phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã

Đồng Nai sẽ phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sáng 23/3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ đại diện bà con nông dân, các nhà khoa học, quản lý… để cùng trao đổi tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong năm 2023. Tổ chức lại sản xuất phù hợp với xu thế tiêu dùng, nhu cầu của thị trường.

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng hàng trăm đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và bà con nông dân. Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị quy mô lấy ý kiến nông dân, nhà quản lý, nhà khoa học để phát triển ngành nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị gặp gỡ nông dân, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: “Hội nghị với mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh và đại diện của nông dân thẳng thắn tham gia đóng góp các ý kiến về khó khăn, tồn tại, kiến nghị trong việc tổ chức sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân và xây dựng nông thôn mới. Đề xuất, định hướng cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới”.

Trong thời gian qua, khi tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, nền kinh tế suy giảm, nông dân và các cá nhân tổ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên trong năm 2022, tỉnh đã đạt được tổng đàn heo khoảng 2,5 triệu con, gia cầm khoảng 28 triệu con. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi cơ bản ổn định, có xu hướng tăng và phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng.

Theo báo cáo, năm 2022 bức tranh kinh tế- xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,89%, có 18 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, vượt các chỉ tiêu đề ra, các hoạt động sản xuất, lưu thông, vận chuyển tiêu thụ hàng hóa nông sản được khôi phục hoàn toàn.

Đến năm 2023, do suy giảm kinh tế thế giới, chiến tranh giữa Nga và Ukraine tác động mạnh nên việc phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn bà con nông dân trao đổi thảo luận để có giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong năm 2023.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX, hội nông dân xã có nhiều ý kiến đề nghị có chính sách hỗ trợ xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, phát triển sản xuất bền vững, tiêu thụ sản phẩm, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, tiêu thụ, kho trữ lạnh nông sản để thuận lợi trong khâu tiêu thụ và ổn định sản xuất. Đặc biệt, UBND tỉnh có giải pháp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo đầu vào và đầu ra cho nông dân.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị quy mô lấy ý kiến nông dân, nhà quản lý, nhà khoa học để phát triển ngành nông nghiệp.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị quy mô lấy ý kiến nông dân, nhà quản lý, nhà khoa học để phát triển ngành nông nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đề nghị sở ngành địa phương tham mưu, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát triển nền nông nghiệp bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, sở ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, nhất là các vùng trọng điểm, chuyên canh về sản xuất trái cây, chăn nuôi, thủy sản có kế hoạch sản xuất phù hợp với xu thế tiêu dùng, nhu cầu của thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận