Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị công bố 19 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.Theo Quyết định số 566/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Hưng, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I).

Quyết định số 556/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể giữ chức Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định số 568/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ giữ chức Chánh Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Thư ký Tổng Thanh tra Chính phủ.

Quyết định số 563/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Các cán bộ của Thanh tra Chính phủ được bổ nhiệm. Ảnh Báo Thanh tra

Các cán bộ của Thanh tra Chính phủ được bổ nhiệm. Ảnh Báo Thanh tra

Quyết định số 562/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III) giữ chứ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổng hợp.

Quyết định số 561/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hoá, xã hội (Vụ III).

Quyết định số 552/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III) giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Trước đó, tại Quyết định số 567/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Quyết định số 565/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vục 1 (Cục I).

Quyết định số 569/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV).

Quyết định số 557/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III).

Quyết định số 559/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Ngô Khánh Luận, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 555/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Dương Văn Huế, Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

Quyết định số 553/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Bính, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Giải quyết Khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương.

Quyết định số 551/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Quyết định số 558/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Trung, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổng hợp.

Quyết định số 560/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra.

Quyết định số 550/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh.

Quyết định số 554/QĐ-TTCP ngày 9/10/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận