Những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước về du lịch đã được Thanh tra Chính phủ nêu trong Thông báo Kết luận 2123/TB- TTCP ngày 1/12/2022.Theo thông báo kết luận, đa số các dự án chậm tiến độ, chậm hoàn thành việc xây dựng các hạng mục đã được phê duyệt, mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền cho cam kết, gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Việc thực hiện chính sách, pháp luật tại một số dự án còn để xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, đối với Khu du lịch cồn Cái Khế

Năm 2009, Cục Thuế TP Cần Thơ tiến hành xác định lại tiền thuê đất theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 24/11/2005 của chính phủ và tính truy thu từ tời điểm 4/11/1994 đến năm 2006 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ (Nhà đầu tư) với số tiền là 2.243,813 triệu đồng. Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì Công ty CP Du lịch Cần Thơ thuộc đối tượng phải xác định lại đơn giá thuê đất và đơn gia thuê này chỉ được áp dụng từ ngày 1/1/2006. Do đó, việc Cục Thuế TP Cần Thơ tiến hành truy thu tiền thuê đất của Công ty CP Du lịch Cần Thơ từ năm 1994 – 2005 là không đúng với quy định trên, tiền truy thu chỉ được tính từ 1/1/2006 (Số tiền truy thu sai quy định từ năm 1994- 2005 là 1.962,109 triệu đồng, chưa tính tiền phạt chậm nộp).

Ngày 19/1/2016, Cục Thuế TP Cần Thơ ra thông báo nộp tiền thuê đất năm 2016, trong đó giá thuê 32.612,6m2 đất, loại đất thương mại dịch vụ (TMD) là 1.634.725.248 đồng/năm. Việc xác định giá thuê đất như trên là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục thuế thành phố Cần Thơ thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất từng thời kỳ của Công ty CP Du lịch Cần Thơ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

6.12- KDL My Khanh

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ đầu tư dự án mở rộng làng du lịch Mỹ Khánh thực hiện chuyển đổi diện tích đất đang sử dụng sai mục đích sang đất sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

Dự án mở rộng Làng Du lịch Mỹ Khánh

Nhà đầu tư đã tổ chức họp công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 10/5/2012 theo quy định. Đến thời điểm tháng 6/2018, Chủ đầu tư đã thoả thuận bồi thường được khoảng 150.115m2, đạt tỷ lệ 76,78% trên tổng diện tích dự án, diện tích còn lại chưa thoả thuận bồi thường là 45.263m2, chiếm tỷ lệ 23,22%. Đến thời điểm kiểm tra, dự án chậm tiến độ so với GCNĐT 2 năm (Chủ đầu tư mới chuyển đổi được 0,32ha sang đất sản xuất kinh doanh), diện tích còn lại là đất cá nhân chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, đã xây dựng các hạng mục theo dự án và đã đi vào hoạt động.

Trong năm 2015-2016, nhà đầu tư sử dụng không đúng mục đích 19.079m2 đất (nguyên nhân do chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp). Tuy nhiên nhà đầu tư đã kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 và đã nộp thuế sử dụng sản xuất kinh doanh là 19.701m2 (trong đó có 19.079m2 đất nêu trên) vào NSNN đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chấn chỉnh về công tác quản lý. Yêu cầu Chủ đầu tư dự án mở rộng làng du lịch Mỹ Khánh thực hiện chuyển đổi diện tích đất đang sử dụng sai mục đích sang đất sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Cồn Ấu

Khu đất xây dựng dự án Khu Đô thị sinh thái Cồn Ấu thuộc quận Cái Răng, có diện tích 45.640m2. Do Công ty CP Đầu tư tập đoàn địa ốc Nova làm Chủ đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất không tiếp giáp với các tuyến đường giao thông, không có trong Phụ lục Bảng giá đất ở đô thị (ODT) và Bảng giá đất sản xuất kinh doanh tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND TP Cần Thơ quy định các loại đất ở định kỳ 5 năm (2014-2019). Việc Sở TN-MT xác định là đất ở nông thôn (ONT) và Chi cục Thuế quận Cái Răng áp giá đất ONT (Phụ lục IV, KV1, phường Hưng Phú) cho diện tích 45.640m2 của dự án. Trong khi thực tế tại 4 GCNQSDĐ số CG 824679 đến CG 824682 được xác định là đất ODT là chưa phù hợp với Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN-MT và chưa trình HĐND thành phố để phê duyệt khung giá đất đối vơí dự án.

6.12- Con Au

Yêu cầu Cục Thuế thành phố áp dụng đúng loại đất đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái cồn Ấu

Dự án Khu đô thị và vui chơi giải trí Cồn Khương

Ngày 10/11/2017, UBND TP Cần Thơ có Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/2000 cho dự án. Sau khi có quyết định điều chỉnh đồ án quy hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ mới thực hiện hợp đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án. Thời điểm kiểm tra, dự án đang thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, GPMT và tái định cư, chậm tiến độ so vối kế hoạch. Việc GPMB của dự án gặp khó khăn do nhiều hộ gia đình, cá nhân không phối hợp trong việc đo đạc, kiểm đếm lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và quận Ninh Kiều không còn nhà ở tái định cư.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Cần Thơ thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất từng thời kỳ của Công ty CP Du lịch Cần Thơ theo đúng quy định; yêu cầu chủ đầu tư mở rộng Làng du lịch Mỹ Khánh thực hiện chuyển đổi diện tích đất đang sử dụng sai mục đích sang đất sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Sở TN-MT phối hợp với Cục Thuế thành phố áp dụng đúng loại đất đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái cồn Ấu. Trường hợp xác định là đất ODT thì phải xác định lại giá đất để tính tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo không thất thu ngân sách.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận

Yêu cầu phải nhập đủ các thông tin có dấu (*).