Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí nắm được kỹ năng để thực hiện truyền thông chính sách.Ngày 20/3, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã chủ trì phối hợp Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách cho 150 đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương.

Đây là Hội nghị triển khai thực hiện Đề án ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 26/4/2022 để triển triển khai, thực hiện Đề án.

2-5013

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện truyền thông dự thảo chính sách tại Cà Mau.

Đề án đã xác định rõ 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và quy định cụ thể trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, UBND huyện và cơ quan, tổ chức trong thực hiện Đề án, đặc biệt mục tiêu cụ thể Đề án hướng đến là “từ năm 2023 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Võ Thanh Tòng - Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau, cho biết, sau gần 01 năm triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Cà Mau, các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí đã quan tâm, thực hiện lồng ghép công tác truyền thông dự thảo chính sách vào quá trình lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tạo thuận lợi cho việc tổ chức thi hành pháp luật sau khi được ban hành.

Tuy nhiên, đây là Đề án mới, triển khai, thực hiện bước đầu còn có sự lúng túng, nhất là việc xác định nội dung dự thảo chính sách cần truyền thông; kỹ năng xây dựng tài liệu để truyền thông; kỹ năng thực hiện truyền thông và xử lý những thông tin khi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách….

Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương nắm được các nội dung cơ bản, có phương pháp, kỹ năng để thực hiện truyền thông chính sách, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, việc thực hiện truyền thông dự thảo chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước, báo chí chính thống vẫn là kênh chủ lực trong việc hỗ trợ tuyên truyền chủ trương chính sách nhanh chóng đến với Người dân; nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách pháp luật được ban hành.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận