Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Chiều ngày 7/11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị pháp chế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Chủ trì Hội nghị là ông Dương Quang Thành, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; ông Trần Đình Nhân, Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế tại Tập đoàn.

anh hoi nghi phap che 7.11.2022 - 3

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong thời gian qua. Ông bày tỏ sự vui mừng khi Tập đoàn ngày càng lớn mạnh, công tác pháp chế ngày càng được tiến hành bài bản, sắc nét và hiệu quả.

Tổ chức pháp chế của Tập đoàn tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong trong công tác pháp chế khối các doanh nghiệp nhà nước; là bộ phận tham mưu, chỗ dựa tin cậy cho lãnh đạo trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, xử lý các vướng mắc về pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh.

Cụ thể ở những điểm sau: Lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên đã quan tâm, đánh giá cao công tác pháp chế, tạo điều kiện về nhân sự và nguồn lực trong xây dựng Ban Pháp chế Tập đoàn và tổ chức pháp chế ở các đơn vị thành viên;

Cơ cấu tổ chức pháp chế từ Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc, các Tổng công ty được kiện toàn mạnh, đến nay đều có Ban, Phòng, Bộ phận pháp chế, các đơn vị khác cũng đều có bộ phận hoặc bố trí cán bộ pháp chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế cũng phát triển mạnh về số lượng và chất lượng với đội ngũ 497 người. Chất lượng cán bộ làm công tác pháp chế không ngừng tăng lên;

Công tác pháp chế được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; Các tổ chức pháp chế của Tập đoàn đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn, các thành viên trong Tập đoàn xây dựng và ban hành hệ thống Quy chế quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong Tập đoàn; tham gia giải quyết các vụ tranh chấp khiếu kiện, tư vấn pháp lý, thẩm định hợp đồng, cải cách các thủ tục hành chính; công tác quản lý nhãn hiệu EVN...;

Pháp chế Tập đoàn đã tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác góp ý, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng như trong quá trình thẩm định của Bộ Tư pháp và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức các Hội nghị, diễn đàn về công tác pháp chế doanh nghiệp…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác pháp chế trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số công việc sau:

Một là, quán triệt thực hiện hiệu quả, thực chất Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, pháp chế. Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị, cá nhân; tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Hội nghị và Lễ Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, đó là “đầu tư cho xây dựng và hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển”.

Hai là, tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế của Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện thật hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm của công tác pháp chế, lưu ý các nhiệm vụ như tiếp tục tham mưu rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quản lý nội bộ vào hệ thống phần mềm của Tập đoàn vừa được xây dựng; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản phù hợp với yêu cầu của hệ thống pháp luật, với yêu cầu riêng của doanh nghiệp nhà nước; tập trung tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn việc thực hiện các dự án đầu tư, kí kết các hợp đồng, quản trị nội bộ…

Ba là, tiếp tục tham gia ý kiến xây dựng pháp luật để hoàn thiện thể chế, pháp luật theo hướng thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, phù hợp với đặc thù về tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Bốn là, tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức pháp chế, tăng cường, bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách tại Tập đoàn và các đơn vị.

Trước những kết quả đạt được trong năm 2021 và 2022, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã được Tổng giám đốc Tập đoàn tặng Bằng khen và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận