UBND huyện Ba Chẽ cần nhanh chóng thực hiện quyết định của TAND tỉnh Quảng Ninh trong việc bồi thường hỗ trợ tái định cư theo giá đất ở cho hộ gia đình anh Lê Văn Dũng tại dự án xây dựng công trình Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ.Báo Pháp luật Việt Nam nhận được nội dung đơn đề nghị của anh Lê Văn Dũng và anh Lê Văn Mạnh có hộ khẩu thường trú tại Khu 5, TT Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc mặc dù Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định buộc Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ và UBND huyện Ba Chẽ phải thi hành theo quyết định của Bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình anh Lê Văn Dũng tại dự án xây dựng công trình Chợ Trung tâm huyện Ba Chẽ.

Đơn kêu cứu của anh Lê Văn Dũng gửi Báo Pháp luật Việt Nam.

Đơn kêu cứu của anh Lê Văn Dũng gửi Báo Pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua kể từ ngày bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội có hiệu lực, nhưng phía UBND huyện Ba Chẽ và Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ chưa thực hiện việc bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với phần diện tích đất sản xuất kinh doanh theo giá đất ở cho gia đình anh Dũng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và cuộc sống của gia đình anh.

Nói về nguồn cơn dẫn đến sự việc này anh Dũng cho biết: “Dự án công trình Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh được UBND huyện Ba Chẽ triển khai công tác thông báo thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2018.

Gia đình anh có đất, tài sản gắn liền với đất thuộc GPMB của Dự án. Ngay từ khi dự án được triển khai, gia đình luôn chấp hành và tuân thủ theo yêu cầu của UBND huyện, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Xuyên suốt quá trình thực hiện dự án, gia đình luôn kiến nghị UBND huyện là phải xem xét bồi thường cho gia đình bảo đảm quyền lợi ích theo quy định của pháp luật; căn cứ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, quy định pháp luật thửa đất của gia đình tôi phải được bồi thường toàn bộ là đất sản xuất kinh doanh theo giá đất ở”.

Nói về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của gia đình, anh Dũng cho biết: “ Gia đình tôi có diện tích đất 3.167m2 là đất Lò gạch thuộc quyền quản lý, sử dụng, định đoạt của bố mẹ tôi là ông Lê Đình Oanh và bà Đoàn Thị Lý mua thanh lý của Hợp tác xã gạch Trường Sơn từ năm 1988, gia đình tiếp tục sản xuất ổn định, liên tục từ năm 1988 đến nay.

Theo anh Dũng thì toàn bộ diện tích 3,167m2 của gia đình anh đã bị thu hồi xây dựng chợ trung tâm huyện Ba Chẽ.

Theo anh Dũng thì toàn bộ diện tích 3,167m2 của gia đình anh đã bị thu hồi xây dựng chợ trung tâm huyện Ba Chẽ.

Đến năm 1998 thì bố tôi mất thì quyền quản lý, sử dụng, định đoạt chưa được phân chia và có giao cho tôi là người trực tiếp đứng ra chỉ đạo, sản xuất.

Sau đó đến năm 2018 toàn bộ diện tích đất này của gia đình nằm trong diện phải thu hồi để phục vụ dự án Chợ Trung tâm huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh...”.

Cũng theo anh Dũng, ngay từ giai đoạn đầu năm 2018 khi lập phương án (lần 1), UBND huyện phê duyệt dự thảo bồi thường toàn bộ diện tích (3.167m2) cho gia đình anh là đất trồng cây lâu năm.

Nhưng gia đình anh không đồng ý, kiến nghị thì UBND huyện lại chỉ đạo đo đạc cho bồi thường (lần 2) khoảng 300m2 là đất sản xuất kinh doanh, diện tích còn lại bồi thường là đất trồng cây lâu năm.

Tiếp tục gia đình anh vẫn không đồng ý phương án lần 2 và có đơn kiến nghị (lần 3) vào năm 2020 (sau 2 năm dòng dã khiếu nại) thì được UBND huyện bồi thường toàn bộ diện tích đất 3,167m2 là đất sản xuất kinh doanh nhưng không tính theo giá đất ở.

Sau 3 lần khiếu nại nhưng không được UBND huyện Ba Chẽ chấp thuận nên cực chẳng đã, gia đình anh đã làm đơn khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của UBND huyện Ba Chẽ ra Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ninh xác định: “Việc anh Lê Văn Dũng khởi kiện yêu cầu Toà án huỷ các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai do Chủ tịch UBND và UBND huyện Ba Chẽ ban hành là đúng thẩm quyền.

Bản án số 35/2021/HC-ST của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Bản án số 35/2021/HC-ST của TAND tỉnh Quảng Ninh buộc Chủ tịch và UBND huyện Ba Chẽ phải bồi thường hỗ trợ tái định cư cho gia đình anh Lê Văn Dũng theo đơn giá đất ở.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ninh xác định: “Hộ gia đình anh Lê Vãn Dũng đã sử dụng đất ổn định, liên tục từ năm 1988 đến khi có thông báo thu hồi đất, đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013, nên được xác định là hộ gia đình đang sử dụng đất sản xuất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài và được bồi thường về đất theo giá đất ở theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

UBND huyện Ba Chẽ cho rằng trường hợp sử dụng đất “ổn định lâu dài” nghĩa là đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài là không đúng quy định của pháp luật.

Người khởi kiện có quan điểm phải bồi thường theo giá đất ở và căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-ƯBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh để bồi thường với giá 2.420.000 đồng/m2 áp dụng với các thửa đất bám hai bên đường vào khu lò gạch (đoạn từ giáp sau nhà ông Chín Hạnh đối diện sau nhà ông Hậu đến đường ngã ba đường bao bờ sông khu 5).

Quyết định số 1876/QD-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Ba Chẽ khi ban hành đảm bảo đúng về trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 69 của Luật Đất đai 2013; Tuy nhiên tại Quyết định chưa áp dụng giá đất ở để bồi thường là chưa đúng quy định của pháp luật. Do đó yêu cầu khởi kiện của ông Dũng là có căn cứ chấp nhận.

Từ đó, TAND tỉnh Quảng Ninh buộc UBND huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật trong việc bôi thường, hô trợ và tái định cư đối với hộ gia đình ông Lê Văn Dũng (đối với phần diện tích đất sản xuất kinh doanh theo giá đất ở).

Sau đó, UBND huyện Ba Chẽ đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ninh lên TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, trường hợp sử dụng đất ổn định lâu dài nghĩa là đã được Nhà nước cấp GCNQSDĐ với thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài là không đúng quy định.

Tuy nhiên tại toà phúc thẩm, UBND huyện Ba Chẽ đã sửa nội dung kháng cáo khẳng định diện tích đất nêu trên có nguồn gốc là đất của nhà nước giao đất nhưng không thu tiền, gia đinh cụ anh Dũng có hành vi chiếm đất của HTX nên không thuộc trường hợp được cấp GCNQSDĐ, không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 nên không được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 83 Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên bản án phúc thẩm số 372/2022/HC-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác toàn bộ bởi toàn bộ nội dung kháng cáo của UBND huyện Ba Chẽ mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Hơn nữa UBND huyện Ba Chẽ không cung cấp được tài liệu chứng cứ chứng minh quan điểm trên.

bản án phúc thẩm số 372/2022/HC-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác toàn bộ bởi toàn bộ nội dung kháng cáo của UBND huyện Ba Chẽ

Bản án phúc thẩm số 372/2022/HC-PT của TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác toàn bộ bởi toàn bộ nội dung kháng cáo của UBND huyện Ba Chẽ.

Từ đó, Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp cao tại Hà Nội đã không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện là UBND huyện Ba Chẽ và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 35/2021/HC của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó ngày 5/1/2023 TAND tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo số 01/2023/QĐ-THA buộc Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và UBND huyện Ba Chẽ phải thi hành theo quyết định của Bản án hành chính phúc thẩm số 372/2022/HC-PT ngày 27/8/2022 của TAND Cấp cao tại Hà Nội và bản án hành chính sơ thẩm số 35/2021/HC-ST ngày 7/7/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đã có hiệu lực pháp luật trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với phần diện tích đất sản xuất kinh doanh theo giá đất ở đối với hộ gia đình anh Lê Văn Dũng tại dự án xây dựng công trình Chợ Trung tâm huyện Ba Chẽ.

Nhưng theo gia đình anh Dũng kể từ ngày 27/82022, khi bản án phúc thẩm đã có hiệu lực đến nay đã hơn 6 tháng trôi qua, UBND huyện Ba Chẽ vẫn chưa thực hiện bản án của toà.

Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND huyện Ba Chẽ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật để người dân có kế sinh nhai ổn định đời sống.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành thanh kiểm tra và làm rõ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư tại dự án Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận