Qua rà soát, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng chưa nghiêm túc thực hiện.Ngày 11/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp để lắng nghe và cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản cùng một số nội dung quan trọng khác.

z4336482452345_625f23fd2e0041833e1bde0967cf2f16

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Thu Chung).

Việc tổng kết nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình, kết quả đạt được cùng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33.

Từ đó, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị, đặc biệt là ở cấp huyện, sở, ngành chưa thực sự quan tâm, nhận thức sâu sắc, đầy đủ và có trách nhiệm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật Nhà nước liên quan tới kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Qua rà soát, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng chưa nghiêm túc thực hiện. Ủy ban Kiểm tra một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong tiếp nhận, tổng hợp, xử lý thông tin, nộp bản kê khai tài sản thu nhập.

Trên cơ sở tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc tăng cường kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, đảm bảo tính công khai minh bạch, kịp thời của các đối tượng thuộc diện phải kê khai; ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai.

Các cơ quan liên quan phải tăng cường trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thanh tra. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho phát triển kinh tế, xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, cần tổ chức tập huấn cho các đối tượng liên quan; tổ chức, cơ sở Đảng tiếp tục tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập. Mọi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận