Việc chuyển đổi vị trí công tác là nội dung được tỉnh Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.Ngày 29/5, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khối chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

z4388086029142_a1d94a4ecfa40e541276d33316f3f0c8

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp giao ban ngày 29/5. (Ảnh: Thu Chung)

Theo số liệu báo cáo, trong 4 năm qua, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có gần 2.000 vị trí công tác được chuyển đổi theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ.

Thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác, cán bộ, công chức, viên chức được rèn luyện thử thách, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn ở các bộ phận phải chuyển đổi; phát huy tính năng động, chủ động nghiên cứu chuyên môn, nắm bắt địa bàn, từng bước khắc phục sức ỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, mỗi công chức, viên chức đều coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại trong sạch, vững mạnh, phát huy năng lực công tác của mỗi cá nhân trong quá trình thực thi công vụ, nâng cao vai trò của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng tổ chức cơ sở trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn tham nhũng, chống tiêu cực.

Việc chuyển đổi vị trí công tác là nội dung được tỉnh Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước. Từ năm 2019 tới nay, nhất là sau khi thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó, có các nội dung về chuyển đổi vị trí công tác đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức như Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 3/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống, tham nhũng tiêu cực 2022.

Gần 2.000 vị trí công tác được chuyển đổi trong 4 năm qua cũng đã cho thấy những cố gắng nhất định và sự chuyển biến tích cực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội dung này cũng được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị vẫn chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, triệt để theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp, chỉ rõ một cách khách quan nhất bức tranh tổng thể về chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ.

Các cơ quan, địa phương tiếp tục nghiêm túc rà soát và thực hiện đúng các quy định pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị, sở, ngành, địa phương với việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

Thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đầu tư công được xác định là 1 trụ cột tạo ra tăng trưởng, là 1 trụ cột đảm bảo sự ổn định, phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong năm 2023; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công bằng xã hội, rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng miền.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị các cấp ủy, chính quyền phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân gắn với tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ hoàn thành, khối lượng thi công, phòng chống vi phạm pháp luật, nhất là thâm dụng vốn ngân sách của các nhà thầu; cương quyết cắt giảm đối với chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác GPMB, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp để thúc đẩy tiến độ thi công, tỷ lệ giải ngân.

Yêu cầu phải tập trung làm thật tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đảm bảo đúng thời gian, đúng quy chế, quy định; tăng cường công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trước mùa mưa bão năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận