Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả.Ngày 17/3, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và sơ kết hơn một năm thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 (Đề án 1371).

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng PBGDPL Trung ương; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp.

trtr

Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể. Ảnh: báo Quân đội nhân dân.

Tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Đề án 1371; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua… Chủ động tích cực trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm khoa học, khả thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đối với các cơ quan báo chí trong quân đội, Thượng tướng Võ Minh Lương giao Báo Quân đội nhân dân tăng cường các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL; thực hiện đăng tải các câu chuyện pháp luật, góc biếm họa về chấp hành pháp luật trên báo; Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các video, clip tuyên truyền trên các kênh sóng và các trang mạng xã hội.

Trong 10 năm qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều thông tư, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác PBGDPL hiệu quả, thiết thực, đạt kết quả tốt. Nền nếp, chế độ, quy định công tác PBGDPL trong Quân đội được tiến hành khoa học, thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa hình thức PBGDPL phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc điểm tâm lý của cán bộ, chiến sĩ; gắn công tác PBGDPL với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua; kết hợp với sinh hoạt tư tưởng, học tập chính trị, quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động PBGDPL; triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí Quân đội; xây dựng “Tủ sách pháp luật”; sân khấu hóa, lồng ghép với biểu diễn văn nghệ… Ngoài ra, mô hình “câu lạc bộ pháp luật”, “tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” được triển khai ở nhiều đơn vị, đạt kết quả tốt; việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, phong trào “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”… được tiến hành thường xuyên, phát huy tác dụng...

Từ kết quả tuyên truyền, PBGDPL, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ luôn ổn định, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có nhiều chuyển biến tiến bộ căn bản; số vụ việc, số quân nhân vi phạm năm sau giảm hơn năm trước, góp phần từng bước nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận