Nội dung đưa ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Ngày 16/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp, kết hợp trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham gia và chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường thực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo Ban, Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương. Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự.

377336217_258733670456481_5539884720444173171_n

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, có gần 4,4 vạn cán bộ, công chức, viên chức tham dự trong toàn tỉnh Nghệ An tham dự với 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 655 điểm cầu. Trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị sâu rộng sẽ là khâu quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện, nhanh, mạnh hơn trong mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

668ccb21296cc032997d

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCT, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Anh cho rằng, việc ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Nghệ An và đáp ứng được những kỳ vọng, mong muốn, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh phát triển mới.

Theo đó, Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ.

Là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

377234298_132330309958676_2494335881524252672_n

Một điểm cầu trực tuyến tại huyện Hưng Nguyên.

Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy…

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung bộ…

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận