Ngày 22/10/2022, Pháp luật Plus đã có bài viết: “Quảng Ninh: Công trình hơn 342 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng được vài năm đã xuống cấp nghiêm trọng”.Theo đó, được biết Dự án Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh được khởi công xây dựng trên diện tích 11ha, tọa lạc tại Trung tâm TP Hạ Long và được khởi công xây dựng vào ngày 15/5/2018, đưa vào hoạt động ngày 21/01/2019.

Dự án có tổng vốn đầu tư 342,77 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm Chủ đầu tư, đơn vị thi công là Liên danh Công ty CP Đầu tư và Thương mại Quốc tế Huy Hoàng- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Liên danh Nhà thầu Huy Hoàng-Thăng Long).

Ngày 10/11/2022, Liên danh Nhà thầu Huy Hoàng-Thăng Long đã có Văn bản số 264/2022/CV-LDHHTL phản hồi với các nội dung như sau:

Theo Hợp đồng thi công xây dựng số 15.5/2018/HĐ-XD ngày 15/05/2018 giữa BQLDA Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh và Liên danh Huy Hoàng-Thăng Long về việc thi công Gói thầu số 05 Dự án Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Sau khi thi công xong dự án, các bên đã ký Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng ngày 30/12/2018 (Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng số 01/NTHTCT ngày 30/12/2018; Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 22/01/2019).

316749765_876930570153457_89705201954982232_n

Biên bản nghiệm vụ và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình.

Đồng thời, Biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình cũng đã được ký ngày 10/4/2020 và Biên bản họp kiểm tra công trình xây dựng đăng ký công trình chất lượng cao năm 2020 (ngày 22/5/2020); Giấy chứng nhận công trình xây dựng chất lượng cao năm 2020 cấp ngày 29/6/2020.

Ngày 26/10/2022, giữa đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính, BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ninh, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ninh, Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Nhà thầu thi công cũng đã lập Biên bản về việc kiểm tra hiện trạng và xem xét đề xuất của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa hư hỏng tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh.

Liên danh Nhà thầu Huy Hoàng - Thăng Long là đơn vị thi công Dự án Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh theo Hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình số 15.5/2018/HĐ XD ký ngày 15/5/2018 với BQLDA Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh (Chủ đầu tư). Công trình được thi công theo đúng yêu cầu của Hợp đồng, hồ sơ bản vẽ thiết kế được phê duyệt và đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày  22/01/2019.

316976088_535849508085182_3380884012765564075_n

Tại Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng số 01/NTHTCT ngày 30/12/2018 và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế đánh giá Nhà thầu đã thi công đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và đồng ý nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình để đưa vào sử dụng.

Trong thời gian bảo hành công trình, Nhà thầu đã phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị sử dụng thường xuyên kiểm tra và tiến hành bảo hành công trình và các hạng mục công trình theo quy định (đã được ghi nhận tại các Biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình ngày 10/4/2020).

Ngoài ra, tại các Biên bản này đại diện Chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và sử dụng cũng đã xác nhận: “Qua 12 tháng công trình đưa vào khai thác sử dụng, chất lượng toàn bộ các hạng mục công trình đều đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, quy mô và công năng sử dụng đáp ứng theo đúng đồ án thiết kế được phê duyệt, công trình đảm bảo sự ổn định, bền vững, hoạt động bình thường”.

Ngày 22/5/2020, tại buổi họp kiểm tra công trình xây dựng đăng ký công trình chất lượng cao năm 2020, đại diện Cục Giám định Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế đã ghi nhận: “Tại thời điểm kiểm tra công trình không có biểu hiện suy giảm về chất lượng, các hạng mục đang sử dụng đạt hiệu quả theo thiết kế, công năng sử dụng phù hợp”; một số tồn tại đoàn kiểm tra lưu ý, đã được các bên liên quan khắc phục.

Công trình Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận công trình xây dựng chất lượng cao năm 2020 vào ngày 29/6/2020.

Tại Biên bản làm việc ngày 26/10/2022 giữa đại diện Sở Xây dựng , Sở Tài chính, BqLDA Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Quảng Ninh, Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, Nhà thầu thi công về việc kiểm tra hiện trạng và xem xét để xuất của Ban chấp hành Tỉnh đoàn về đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa hư hỏng tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh, các bên tham gia buổi làm việc đã kiểm tra, đánh giá: do công trình đã được đưa vào sử dụng gần 4 năm, đặc biệt tại khu vực công trình Cung thanh thiếu nhi là môi trường xâm thực, đến nay đã quá thời gian cần phải kiểm tra, bảo trì; sau khi hết bảo hành, đơn vị sử dụng không thực hiện công tác bảo trì nên dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp.

z3826401384083_825e42982117e5a9632323ce187acb44-2226

Cung văn hoá Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, căn cứ hồ sơ Liên danh Nhà thầu Huy Hoàng- Thăng Long cung cấp, công trình Cung văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã được thi công đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo Hợp đồng và Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; được nghiệm thu, bàn giao theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ công tác bảo hành công trình, các nội dung bảo hành đều được nghiệm thu theo quy định. Sau hơn 12 tháng đưa vào sử dụng, đại diện Cục Giám định- Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, đơn vị sử dụng đều ghi nhận: Tại thời điểm kiểm tra công trình (sau khi kết thúc thời hạn bảo hành), công trình không có biểu hiện suy giảm về chất lượng, các hạng mục đang sử dụng đạt hiệu quả theo thiết kế, công năng sử dụng phù hợp, công trình đảm bảo sự ổn định, bền vững, hoạt động bình thường.

Chất lượng công trình Cung văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh mà Phapluatplus.vn phản ánh những ngày qua có thể do nhiều nguyên nhân: công trình nằm trong khu vực tiếp giáp biển, môi trường xâm thực, công tác kiểm tra, bảo trì trong quá trình sử dụng chưa được thực hiện kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận