Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ra quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sau khi có Bí thư mới.Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương

Ông Trần Đức Thắng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương gồm 15 người. Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sẽ chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trước đó ngày 26/10, Bộ Chính trị có quyết định về việc điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước tháng 10/2018, ông Trần Đức Thắng là Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Tháng 10/2018, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Năm 2020, ông được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Đức Thắng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Thắng tái cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 2/2/2021, ông Trần Đức Thắng tái cử chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận