Ông Nguyễn Thủy Trọng vừa được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ với số phiếu đạt 100%.Ngày 22/3, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội nghị đã nghe thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ ứng cử để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thủy Trọng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.N

Tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thủy Trọng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ khóa IX, nhiệm kỳ 2018 -2023 đối với ông Nguyễn Thủy Trọng.

Kết quả, ông Nguyễn Thủy Trọng đã được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018 - 2023, với số phiếu đạt 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thủy Trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu tham dự và hứa sẽ phát huy trách nhiệm của mình, học tập kinh nghiệm của các lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trước đây để đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 

Đồng thời, sẽ phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị tỉnh, bám sát cơ sở để lãnh đạo tổ chức Hội Nông dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận