Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.Chiều nay 2/6, tại Kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Trong quá trình công tác, từ tháng 9/1992 đến tháng 7/2003, ông Lê Văn Hiệu là cán bộ, Đội phó, Đội trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương (Sở Thương mại).

le-van-hieu-1057.

Ông Lê Văn Hiệu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 8/2003 đến tháng 5/2009, ông Lê Văn Hiệu là Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 5/2009 đến tháng 10/2014, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Sách, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, ông Lê Văn Hiệu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2020, ông Lê Văn Hiệu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 2/2021, ông Lê Văn Hiệu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, ông Lê Văn Hiệu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2023, ông Lê Văn Hiệu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương. Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 02/6/2023, ông Lê Văn Hiệu là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (nhiệm kỳ 2021-2026), Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận