Tỉnh Hải Dương xác định mục tiêu hàng đầu là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội. Đồng thời, quyết liệt triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 13

HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 13.

Chiều ngày 20/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề)​ để xem xét quyết định một số nội dung có tính cấp thiết, quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên năm 2023 của địa phương. Được biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương xem xét và cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2023; phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 – 2025; chấp thuận thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh...

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương sẽ xem xét thông qua quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố (Tứ Kỳ); quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (đoạn từ quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn – Kiếp Bạc); quyết định chủ trương đầu tư xây dựng đường dẫ cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, là năm bản lề rất quan trọng, nếu không có sự đột phá trong tăng trưởng sẽ ảnh hưởng đến kết quả mục tiêu tăng trưởng của cả giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đã xác định tập trung thực hiện 4 mục tiêu, trong đó có mục tiêu hàng đầu là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội. Quyết liệt triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ: ngày 28/2/2023, Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 38 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư công năm 2023 với 10 nội dung cụ thể, xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch giao. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị UBND tỉnh cần khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai các Công trình trọng điểm, các công trình, dự án đầu tư công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đồng thời quyết liệt đôn đốc điều hành, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các địa phương, doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và đặc biệt là khả năng giải ngân, tránh lãng phí nguồn lực của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn trong tỉnh trong quá trình điều hành, tổ chức thực hiện theo quyết nghị đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin đầy đủ để người dân được biết và thực hiện việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh được khả thi. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật bổ sung đầy đủ các dữ liệu trên địa bàn, đảm bảo việc tính đúng, tính đủ và chống thất thu từ nguồn thuế đất. Tiếp tục lưu ý về nguyên tắc, phương pháp định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường cân đối nguồn thu từ đất cho ngân sách Nhà nước và đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với nội dung chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương rà soát, tăng cường công tác phối hợp, thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư, nhất là thẩm định năng lực của chủ đầu tư; đối với các công trình, dự án đầu tư cần thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật phù hợp với quy mô dự án, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, kịp thời và tránh lãng phí. Đồng thời chỉ đạo sử dụng Quỹ phát triển đất của tỉnh thực sự hiệu quả góp phần giải quyết những vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  hiện nay.

Theo báo cáo của Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến trong tháng 4/2023, HĐND tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tiến hành Kỳ họp chuyên đề - Kỳ họp thứ 14 để kịp thời thông qua một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Trong đó có các nội dung kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Trần Đức Thắng đề nghị các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương để tổ chức thực hiện đúng các quy định, đảm bảo tiến độ.

Tại kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan. Đồng thời thảo luận, để kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, làm cơ sở hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, đề nghị HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, sẵn sàng tổ chức các Kỳ họp theo thẩm quyền, đảm bảo công việc thông suốt, tránh trì trệ; tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết hiệu quả và đúng quy định của Pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận