Mới đây Sở Tài chính, tỉnh Kon Tum đã ban hành Kết luận Thanh tra (KLTT) tài chính 2020-2021 tại Tỉnh đoàn Kon Tum và các đơn vị trực thuộc.Tin nên đọc

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã ban hành kết luận thanh tra (KLTT) tại Tỉnh đoàn Kon Tum và các đơn vị.

Qua thanh tra, tại cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra chứng từ chi tiết một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo phương pháp chọn mẫu hoạc nhóm nội dung phát sinh, chứng từ được lập và thanh quyết toán cơ bản đẩm bảo quy định quản lý tài chính hiện hành, các nội dung, mức chi phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra nhận thấy còn một số chứng từ thanh toán chưa đúng định mức, vượt khối lượng thực tế, cụ thể:

Trong công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị chưa cập nhật đầy đủ quy định về tiêu chuẩn, đinh mức sử dụng điện thoại công vụ đối với các chức danh lãnh đạo như đã nêu, dẫn đến thanh toán cước phí điện thoại di động vượt định mức quy định: 8.000.000 đồng (Gồm năm 2019: 2.000.000 đồng/8 tháng; Năm 2020: 3.000.000 đồng/12 tháng; Năm 2021: 3.000.000 đồng/12 tháng).

KLTT cũng chỉ ra việc kiểm soát thanh toán thiếu chặt chẽ, một số chứng từ chi thánh toán vượt khối lượng thực tế, số tiền thanh toán vượt khối lượng, sai đơn giá trong 2 năm là hơn 17 triệu đồng; nguồn kinh phí không giao thực hiện tự chủ hơn 14 triệu đồng (Năm 2020: 2.490.000 đồng, năm 2021: 12.050.000 đồng).

kotum

 

anh

Số liệu thanh tra tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp chi hoạt động quản lý hành chính phát sinh tại cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn. 

Tại Trung tâm Văn hoá thể thao Thanh Thiếu nhi, đối với việc thanh tra quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp. Đơn vị thực hiện quản lý thu chi cơ bản đúng quy định tài chính hiện hành; công tác quản lý tài sản tại đơn vị tương đối chặt chẽ, công tác theo dõi công cụ, dụng cụ đơn vị mở sổ sách theo dõi từng loại công cụ, xuất nhập tồn và kiểm tra kho từng quý cụ thể, rõ ràng. 

Tuy nhiên, việc chi hỗ trợ túi an sinh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 là việc làm thiết thực, có ý nghĩa trong tình hình cấp bách hiện nay nhưng việc sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn không tự chủ để cho cho nội dung này là chưa phù hợp với quy định tài chính hiện hành.

Tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên, kết quả thanh tra hồ sơ hoá đơn, chứng từ chi các hoạt động đảm bảo đầy đủ theo trình tự quy định hiện hành; mặc dù kế toán kiêm nhiệm nhưng đã mở sổ sách theo dõi đầy đủ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán kịp thời theo trình tự thời gian. Tuy nhiên, kết quả thanh tra nhận thấy một số chứng từ gốc thanh toán chưa phù hợp với thục tế; in tờ rơi tuyên truyền tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh năm 2021, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ theo quy định đối với quy định cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra chứng từ chi tiết một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo phương pháp chọn mẫu hoặc nhóm nội dung công việc hực hiện đối với các nguồn kinh phí. Kết quả thanh tra chi tiết chứng từ chi tại đơn vị cơ bản đảm bảo theo trình tự quy định hiện hành.

Tuy nhiên, một số chứng từ thanh toán kiểm soát thanh toán thiếu chặt chẽ, thanh toán vượt khố lượng thực tế, sai đơn giá trong 2 năm từ nguồn kinh phí không giờ thực hiện tự chủ là 5.200.000 đồng, (Năm 2020: 1.200.000 đồng, năm 2021: 4.000.000 đồng).

a

Số liệu thanh tra tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp chi hoạt động quản lý hành chính phát sinh tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các ban, bộ phận chuyên môn và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại kết luận.

Chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn có liên quan rút kinh nghiệm, tăng cường, kiểm tra, kiểm soát chứng từ chặt chẽ hơn tránh để xảy ra những thiết sót đã nêu.

Rút kinh nghiệm trong việc tổ chức vận động, quyên góp, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh dảm bảo quy định…

Làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thiếu kiểm tra, kiểm soát đã thanh toán vượt khối lượng thực tế đã được nêu tại KLTT, tuỳ theo mức độ vi phạm có hình thức xử lý phù hợp, báo cáo bằng văn bản gửi Đoàn thanh tra theo dõi.

Thu hồi toàn bộ số tiền là 30.490.000 đồng do thanh toán vượt định mức, vượt khối lượng, sai đơn giá đối với các khoản chi phí phát sinh tại các đơn vị. Số tiền trên Tỉnh đoàn có trách nhiệm thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh.

Liên quan đến những tồn tại trong công tác hoạt động tài chính tại Tỉnh đoàn Kon Tum sẽ được Pháp luật Plus tiếp tục thông tin tại những bài viết sau.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận