HĐND tỉnh Nghệ An vừa thông qua dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng vốn NSNN được bố trí hơn 9.033 tỷ đồng.Sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua 19 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

bna-3036-01-7107.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Theo Nghi quyết, định hướng đầu tư công năm 2023 là tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, bức xúc có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; Đảm bảo đầu tư cho các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 973 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung ưu tiên bố trí các dự án trọng điểm, bức xúc thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, hạ tầng công cộng...

Tổng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của Nghệ An là 9.033,5 tỷ đồng, trong đó đưa vào đầu tư công tập trung phần tỉnh quản lý là 5.583,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 3.960,799 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước hơn 3.664 tỷ đồng, vốn nước ngoài hơn 295 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn trong nước, được bố trí đầu tư các dự án trọng điểm, liên kết vùng, đường ven biển là 800 tỷ đồng; nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 748 tỷ đồng; vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 1.180,753 tỷ đồng; phần còn lại đầu tư cho các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết 973 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 936,1 tỷ đồng.

bna-3044-01-3981.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.

Cũng tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là 344,190 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 632,118 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là 204,445 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận