Trong năm 2023, Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND.Mới đây, Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) vừa ban hành Chỉ thị số 01/2023/CT-CA về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2023.

Theo đó, để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án nhân dân (TAND), Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án Tòa án các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

62f44347bccef

Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND.

Trong năm 2023, Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND.

Cụ thể, bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; đạt từ 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65% trở lên với các vụ án hành chính; đạt từ 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; đạt từ 60% trở lên đối với các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Bảo đảm 100% các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành trong thời hạn luật định (gồm cả quyết định thi hành án hình sự đối với 100% người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án). Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm.

Huy-TAND-Toi-cao-moi-1-JPG

Trụ sở Tòa án nhân dân Tối cao. Ảnh Vnexpress.net

Năm 2023, Tòa án các cấp hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án đã giải quyết.

Hòa giải thành, đối thoại các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính tại TAND cấp huyện đạt từ 50% trở lên; tại TAND cấp tỉnh đạt từ 5% trở lên.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử ít nhất 2 vụ việc với TAND cấp huyện; 3 vụ việc với TAND cấp tỉnh; 5 vụ việc với TAND cấp cao.

Thẩm phán TAND cấp huyện, cấp tỉnh, cấp cao phải chủ tọa ít nhất 1 phiên tòa rút kinh nghiệm. Bảo đảm 100% các bản án, quyết định thuộc trường hợp công bố phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án dư luận xã hội quan tâm; nhất là chủ động, tích cực tổ chức xét xử nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, đúng pháp luật đối với các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, cần có giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ án kinh doanh, thương mại, các yêu cầu tuyên bố phá sản DN.

Trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, thực hiện nghiêm Chỉ thị 03/2018/CT-CA của Chánh án TANDTC để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn không đúng quy định của pháp luật; nâng tỷ lệ đối thoại các khiếu kiện hành chính.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND. Bản án, quyết định thuộc trường hợp phải công bố đều phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án để làm căn cứ tính chỉ tiêu thi đua hàng năm của thẩm phán, Tòa án.

Cũng theo Chỉ thị của TANDTC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2023, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án, khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng trong hoạt động của Tòa án. Đẩy mạnh tích hợp, chia sẻ các dịch vụ công trực tuyến của TAND trên Cổng dịch vụ công quốc gia...

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận