Công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cho hơn 200 đại biểu tại huyện Bảo Thắng.Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu thuộc Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Công an; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và Thư ký của Hội đồng (theo Quyết định kiện toàn Hội đồng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện).

Cấp xã có Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng Công an xã; Chỉ huy trưởng quân sự; công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tài chính - Kế toán, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hoá – Xã hội.

z4352151656755_5fd3d34f87e76b876e3b38249cd734bc

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên phổ biến về quan nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; kỹ năng lập hồ sơ, đánh giá, chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP.

Báo cáo viên cũng đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện xây dựng khai thác tài liệu kiểm chứng các chỉ tiêu.

Thông qua Hội nghị giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được giao theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương./.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận