Công an thành phố Lào Cai vừa công bố quyết định thành lập mô hình “Bộ phận Một cửa” Công an phường Nam Cường. Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là trong hỗ trợ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.Mô hình “Bộ phận Một cửa” được tạo lập hiện đại, đồng bộ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an phường.

Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với công dân, cơ quan, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Bộ phận một cửa, qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan điểm hướng dẫn, truy cập, trải nghiệm Mô hình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Công an phường Nam Cường.

Dịp này, Công an thành phố cũng Công bố Quyết định thành lập mô hình “Tuyên truyền đề án 06 của Chính phủ”./.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận