Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 9/11/2022 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển (Ban Chỉ đạo).dao hong lan

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. (Ảnh: https://moh.gov.vn)

Theo đó, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

3 thành viên Ban chỉ đạo gồm: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

* Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về dân số và phát triển; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận