Thành công của 2 kỳ họp bất thường tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay của đất nước, sự nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích của cử tri và Nhân dân.Sáng nay, 14/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, QH khóa XV.

Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp được tiến hành thận trọng, chặt chẽ

Trình bày Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, QH khóa XV tại phiên họp, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường cho biết, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 mặc dù diễn ra trong 4 ngày vào thời điểm ngay sau Tết Dương lịch và kỳ họp bất thường lần thứ 3 diễn ra trong 0,5 ngày sát Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, QH đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với những kết quả đạt được rất quan trọng.

untitled-755

 

 

Thông tin cụ thể về một số kết quả chủ yếu của 2 kỳ họp, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường nhấn mạnh, QH đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Đây là nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền khám bệnh, chữa bệnh của người dân, công tác quản lý, sự phát triển trước mắt và lâu dài của ngành y tế, nên đã được QH xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, toàn diện tại 3 kỳ họp.

Việc QH thông qua Luật sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng; phát triển dịch vụ y tế bảo đảm hiệu quả, hội nhập với quốc tế; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội trước những vấn đề cấp bách của đất nước ảnh 1

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường phát biểu.

Cùng với đó, sau khi xem xét, QH đã ban hành Nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã xác định rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ quy hoạch. Đây là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên cả nước.

Bên cạnh đó, QH đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/01/2023 đến ngày 31/12/2024 nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới; xử lý được tình trạng tồn đọng trong việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hiện nay.

Ngoài ra, sau khi xem xét, QH đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 nhằm xử lý những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội trước những vấn đề cấp bách của đất nước ảnh 2

Về công tác nhân sự, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, QH đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 2 đại biểu QH, phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, QH đã xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu QH khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

“Công tác nhân sự tại 2 kỳ họp được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục chặt chẽ theo quy định, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự thống nhất cao của các vị đại biểu QH”, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Văn Cường nêu rõ.

Tuy nhiên, ông Bùi Văn Cường cũng chỉ ra rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc gửi tài liệu đến đại biểu vẫn còn chậm, gây khó khăn cho đại biểu trong việc nghiên cứu, góp ý; việc bố trí thời gian thảo luận nội dung về quy hoạch còn ít, nhiều đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu…

Rút kinh nghiệm cho việc triển khai công việc quan trọng sắp tới

Điều hành nội dung thảo luận, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị nội dung, tiến độ công việc, thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu, việc đầu tư công sức, quy trình công việc của các cơ quan, đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật để Kỳ họp diễn ra hiệu quả đạt chất lượng cao.

Theo Chủ tịch QH, những kinh nghiệm từ việc chuẩn bị này là rất cần thiết trong việc triển khai công việc quan trọng sắp tới, nhất là đối với việc xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh QH bầu.

Khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội trước những vấn đề cấp bách của đất nước ảnh 3

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ.

Nhấn mạnh về tình trạng chậm tài liệu, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch QH đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH cần kiên quyết hơn trong việc tiếp cận tài liệu.

Các bộ, ngành cần có phản ứng chính xác, linh hoạt, đánh giá đầy đủ tác động và nghiên cứu thấu đáo để dự báo trước được các tình huống để có đủ căn cứ cho các cơ quan thẩm tra; coi đây là một tiêu chí trong thi đua để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cần có quy chế mời Ủy ban phụ trách và đại diện Văn phòng QH tham gia các phiên họp xây dựng pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp bất thường có thời gian ngắn, cho ý kiến, quyết định những vấn đề cấp bách do yêu cầu thực tiễn đặt ra nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nêu rõ, việc chuẩn bị từ sớm, từ xa không chỉ thực hiện từ cơ quan của QH mà phải bắt đầu từ Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan trình và công tác phối hợp ngay từ đầu, từ nhiều bên, nhiều phía.

Chủ tịch QH đề nghị, các cơ quan hữu quan sớm tổ chức để triển khai các luật, nghị quyết đã được Quốc hội ban hành để giải quyết những vướng mắc, những điểm nghẽn trước mắt.

Cùng với đó, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, các cơ quan của QH, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, trước mắt tổ chức hội nghị đại biểu QH hoạt động chuyên trách để cho ý kiến về những nội dung quan trọng hoặc còn có nhiều chuyện khác nhau đối với các dự án luật trước khi trình QH xem xét, quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận