Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đã họp để đánh giá tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thi.Ngày 5/9, Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đã họp để đánh giá tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thi. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh – Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Theo nội dung từ Ban tổ chức, Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV gồm vòng thi khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) và vòng thi toàn quốc.

thu-truong-nguyen-thanh-tinh-truong-ban-to-chuc-hoi-thi-hoa-giai-vien-gioi-toan-quoc-lan-thu-iv-chu-tri-cuoc-hop-4570

Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV đã họp để đánh giá tiến độ các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thi.

Khu vực miền Nam được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh, khu vực miền Trung được tổ chức tại Khánh Hoà, khu vực miền Bắc được tổ chức tại Hải Phòng, dự kiến diễn ra từ ngày 13/9/2023-15/9/2023. Còn vòng thi toàn quốc sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Phan Hồng Nguyên cho biết Cục đã hoàn thiện Bộ câu hỏi thi, đăng tải trên chuyên mục “Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV” thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia với 80 câu hỏi trắc nghiệm và 35 tình huống thi; hoàn thiện kịch bản chi tiết tổ chức Hội thi.

Được biết, để truyền thông rộng rãi Hội thi, Cục đã hoàn thiện, trình Thứ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phê duyệt thiết kế logo, bộ nhận diện Hội thi, maket chính, khẩu hiệu truyền thông, mẫu Giấy chứng nhận đạt giải, mẫu cờ lưu niệm; thường xuyên đăng tải, cập nhật tin, bài về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV” và tổ chức Hội thi ở địa phương trên Chuyên mục “Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

Ngoài ra, Cục đã tổ chức các buổi làm việc giữa Ban Tổ chức Hội thi với Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp 03 tỉnh, thành phố đăng cai tổ chức Hội thi khu vực về việc phối hợp tổ chức Hội thi: tại Hải Phòng (ngày 07 và 11/8/2023), tại Tây Ninh (ngày 08/8/2023) và tại Khánh Hòa (ngày 17/8/2023). Sau các buổi làm việc, Cục đã thống nhất phân công công việc giữa Ban Tổ chức Hội thi và địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận