Thời điểm hiện tại tổ khuyến nông cộng đang trong quá trình triển khai thí điểm nên chưa có quy chuẩn, nguyên tắc hoạt động chung.Tin nên đọc

Ngày 22 và 23/12, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề: “Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng vùng nguyên liệu cà-phê bền vững ở Tây Nguyên”.

Đến tham dự diễn đàn ngoài đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Tây Nguyên, còn có các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, chế biến, thu mua cà-phê và hơn 200 thành viên tổ khuyến nông cộng đồng, tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng điển hình trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Quang cảnh diễn đàn ‘Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng vùng nguyên liệu cà-phê bền vững ở Tây Nguyên. (Ảnh: C.L)

Quang cảnh diễn đàn ‘Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng vùng nguyên liệu cà-phê bền vững ở Tây Nguyên. (Ảnh: C.L)

Báo cáo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, diện tích cà-phê năm 2021 của cả nước đạt 710,6 nghìn ha, năng suất đạt 28,2 tạ/ha, cho sản lượng hơn 1,84 triệu tấn. Trong đó, 5 tỉnh Tây Nguyên chiếm 91,2% về diện tích và 93,2% về sản lượng cà-phê cả nước, diện tích cà-phê cho thu hoạch đạt 647,6 nghìn ha và hơn 500 nghìn ha cà-phê dưới 15 tuổi đang chờ khai thác.

Tuy nhiên, việc sản xuất cà-phê ở Tây Nguyên hiện đang gặp khó khăn và thiếu bền vững, quy mô manh mún, nhỏ lẻ, diện tích cà-phê già cỗi chiếm tỷ lệ khá cao; kỹ thuật canh tác chưa hợp lý; khâu chế biến, bảo quản thiếu đồng bộ; khâu tiêu thụ, xuất khẩu còn yếu, thiếu liên kết với thị trường tiêu thụ; người sản xuất cà-phê chưa có tiếng nói trong các quan hệ liên kết ngành hàng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đầu vào và đầu ra, nên thường chịu thiệt thòi và chưa bảo vệ được lợi ích của chính mình…

Từ thực tế trên, để thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục coi cà-phê là một trong những cây trồng chủ lực quốc gia, ngày 31/3/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1178/QĐ-BNN-TT phê duyệt Đề án tái canh cà-phê giai đoạn 2021-2025, trồng tái canh cà-phê, năng suất ổn định bình quân đạt 3,5 tấn/ha, thu nhập tăng 1,5-2 lần so với trước khi tái canh; Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN ngày 25/3/2022 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng…

Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng là củng cố kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo hướng mở rộng đa chức năng dịch vụ, phục vụ tái cơ cấu ngành và phát triển nông thôn, góp phần củng cố xây dựng thương hiệu khuyến nông Việt Nam, đa dạng các hoạt động khuyến nông phục vụ phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng nông sản…

Hơn 9 tháng Đề án được triển khai, các tỉnh Tây Nguyên thành lập được 8 tổ khuyến nông cộng đồng với 42 thành viên, 39 tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ Đề án vùng nguyên liệu cà-phê với 178 thành viên.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Tây Nguyên, các tổ khuyến nông cộng đồng đang triển khai thực hiện thí điểm nhưng đã phát huy được vai trò của mình với đa dạng hoạt động khuyến nông như: Hỗ trợ, tư vấn cho hộ nông dân, hợp tác xã về khuyến nông, về công tác chuyển giao công nghệ; hỗ trợ, tư vấn, vận động thành lập, phát triển hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ, tư vấn hộ nông dân, hợp tác xã về phát triển thị trường, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Đối với các tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ vùng nguyên liệu đã hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất, chuyển đổi số trong nông nghiệp, thông tin thị trường,...

Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: C.L)

Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: C.L)

Tại diễn đàn, các đại biểu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng vùng nguyên liệu cà-phê. Đó là hệ thống chính trị cần vào cuộc để tuyên truyền, đào tạo, tổ chức các hội nghị đầu bờ, hội thảo, thăm quan. Tạo cơ chế hỗ trợ trong quá trình sản xuất, hỗ trợ giá bán và đầu mối với các hợp tác xã thông qua tổ khuyến nông cộng đồng.

Việc tăng cường kết nối giữa hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ khuyến nông cộng đồng và doanh nghiệp tổ chức sản xuất và thực hiện dịch vụ khoa học cộng nghệ, sử dụng vật tư có trách nhiệm, giống, kỹ thuật canh tác, tái canh cà-phê bền vững, sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chứng nhận…. giảm chi phí đầu vào nhằm tăng giá trị của sản xuất.

Ông Vũ Đình Khiêm, điều phối viên Chương trình cảnh quan bền vững tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc thành lập tổ khuyến nông cộng đồng là cần thiết. Đội ngũ khuyến nông cộng đồng là mắt xích kết nối để chuyển giao khoa học kỹ thuật của nhà nước đến nông dân, kết nối doanh nghiệp với nông dân. Tuy nhiên, cần đào tạo về kỹ thuật, thông tin thị trường, kỹ năng truyền thông, nâng cao năng lực của đội ngũ khuyến nông để đáp ứng bối cảnh hội nhập.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng, tại diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết hợp tác hoạt động giữa 7 hợp tác xã với các tổ khuyến nông cộng đồng và doanh nghiệp.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận