Hội nghị nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.Ngày 25/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa kết thúc chuỗi ngày tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, công chức, nhân dân, ngư dân trên địa bàn 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển thuộc huyện Trần Đề, Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu. Hội nghị được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25/11.

1-5676

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định 106/NĐ-CP/2021 ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam quy định cụ thể về hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng theo 3 cấp, chính sách ưu đãi, chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp trong phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới;

Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, từ đó xây dựng khu vực biên giới, vùng biển ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận