Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg với mục tiêu thu hút đầu tư về điện mặt trời, điểm nhấn của QĐ này tại khoản 1 và khoản 3 Điều 5 về điều kiện doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về giá điện. Hiệu quả từ điểm nhấn này, đã có 28 dự án ĐMT được thụ hưởng ưu đãi, riêng tỉnh Ninh Thuận có 14 dự án.635722d063ee5

Trụ sở Bộ Công thương (Ảnh: Luật sư Việt Nam).

Bộ Công thương tham mưu Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg

Ngày 06/04/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng gồm có tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bộ Công thương là cơ quan tham mưu Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định này nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Đáng chú ý, về giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới được quy định chi tiết tại khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định này.

Khoản 1 Điều 5 quy định, dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

Theo phụ lục, giá mua đối với dự án điện mặt trời nổi là 1.783 VNĐ/kWh, tương đương 7,69 UScent/kWh; Đối với hệ thống điện mặt trời mặt đất là 1.644 VNĐ/kWh, tương đương 7,09 UScent/kWh và điện mặt trời mái nhà là 1.943 VNĐ/kWh, tương đương 8,38 UScent/kWh.

trung-nam-1-1618565215980-1366.

Dự án điện gió và điện mặt trời tại Ninh Thuận (Ảnh: Vietnamnet).

Khoản 3 Điều 5 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cũng được chú ý khi đưa ra quy định: “Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh…” Và các dự án này được “ưu ái” áp dụng tới 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

QĐ số 13/2020/QĐ-TTg đạt hiệu quả thu hút đầu tư ra sao?

Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg được coi là văn bản có sự “nới tay” nhất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển điện mặt trời so với các văn bản đã có hiệu lực pháp luật trước đó.

Cụ thể là Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023 và gần đây là Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 01/7/2019.

So với các văn bản trước đây, khoản 1 Điều 5 đã bỏ đi một số tiêu chí và mở rộng đối tượng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi giá FIT. Từ đó một loạt các Nhà máy điện mặt trời được hưởng ưu đãi bán điện với giá FIT 7,09 UScent/kwh, áp dụng trong 20 năm.

Từ khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, đã có 28 dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù.

Từ khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, đã có 28 dự án điện mặt trời được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù.

Cụ thể đó là các nhà máy điện mặt trời: Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 (Đắk Lắk) ký HĐ mua bán điện ngày 26/6/2020; Jang Pông Giai đoạn 2 (Đắk Lắk) ký HĐ mua bán điện ngày 18/11/2020; KN Vạn Ninh (Khánh Hòa) ký HĐ ngày 06/08/2020; Long Sơn (Khánh Hòa) ký HĐ ngày 05/05/2020; Thác Mơ (Bình Phước) ký HĐ ngày 30/09/2020; Phan Lâm 2 (Bình Thuận) ký HĐ ngày 22/6/2020; Hồ Núi Một 1 (Ninh Thuận) ký HĐ ngày 08/05/2020; Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) ký HĐ ngày 28/7/2020; Hồng Liêm 3 (Bình Thuận) ký HĐ ngày 02/12/2020 và Nhà máy ĐMT VNECO Vĩnh Long (Vĩnh Long) ký HĐ ngày 25/12/2020.

Cùng với đó, khoản 3 Điều 5 của QĐ số 13/2020/QĐ-TTg cũng tạo điều kiện cho 14 dự án điện mặt trời với tổng công suất 964 MW được áp dụng giá 9,35 UScent/kWh. Bao gồm các nhà máy điện mặt trời: Hacom Solar (Công ty CP Năng lượng Hacom) vận hành thương mại (COD) ngày 31/10/2019; Sinenergy Ninh Thuận 1 (Công ty TNHH năng lượng Sinenergy Ninh Thuận), COD ngày 24/12/2019; Thuận Nam Đức Long (Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận), COD ngày 28/12/2019; Thiên Tân Solar Ninh Thuận (Công ty CP Thiên Tân Solar Ninh Thuận), COD ngày 12/3/2020; Phước Ninh (Công ty CP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận), COD ngày 18/4/2020; Mỹ Sơn 2 (Công ty CP ĐMT Mỹ Sơn 2), COD ngày 29/06/2020; Mỹ Sơn (Công ty CP ĐMT Mỹ Sơn 1), COD ngày 30/6/2020; Solar Farm Nhơn Hải (Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận), COD ngày 6/7/2020; Bầu Zôn (Công ty TNHH Năng lượng mặt trời TT.Sunlim), COD ngày 5/8/2020; Thuận Nam 12 (Công ty CP ĐMT Thành Vinh), COD ngày 10/8/2020; SP Infra 1 (Công ty TNHH năng lượng Surya Prakash VN), COD ngày 4/9/2020; Adani Phước Minh (Công ty TNHH ĐMT Adani Phước Minh), COD ngày 18/9/2020; Hồ Bầu Ngứ (ngăn 473) (Công ty CP ĐTXD và Phát triển Trường Thành), COD ngày 12/11/2019 và Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 450Mw kết hợp Trạm biến áp 500Kv, COD ngày 1/10/2020.

Vậy, nội dung khoản 1 và khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg này so với Nghị quyết 115/NQ-CP và Thông báo số 402/TB-VPCP của Thủ tướng như thế nào; Các dự án điện mặt trời trên đã được hưởng và thu lợi từ hai điều khoản này ra sao. Đó là nội dung chúng tôi tiếp tục thông tin.

Trước đó, Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023, Thủ tướng “đồng ý tỉnh Ninh Thuận được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai.

Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Dự thảo Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Xem xét ban hành biểu giá FIT áp dụng đối với các dự án đã ký Hợp đồng mua bán điện và đang triển khai thi công xây dựng đưa vào vận hành trong năm 2020; đối với các dự án còn lại và các dự án mới sẽ không tiếp tục áp dụng biểu giá FIT mà chuyển hẳn sang thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để giảm giá mua điện từ các dự án điện mặt trời.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận