Sáng 28.8, Tỉnh ủy Hà Giang long trọng tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được BTV Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng, lãnh đạo thực hiện bằng nhiều phương pháp sát thực, hiệu quả.

grab4afd41_20230828112720

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01 được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong 2 năm, toàn tỉnh có 44 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 16 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Bằng khen; cấp huyện biểu dương, khen thưởng 850 tập thể, cá nhân…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang, Thào Hồng Sơn yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01; Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kịp thời biểu dương các cá nhân điển hình, cách làm hay, sáng kiến mới.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để phát huy những cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, loại bỏ tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

grabdb9973_20230828113241

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà trao Bằng khen cho các cá nhân

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng và đoạt giải tại cuộc thi tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, thực sự là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, xứng đáng là chiến sĩ tiên phong, xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, tuyên truyền các tác phẩm hay phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

grab456f88_20230828112852

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen cho các tập thể.

Tại buổi gặp mặt, 15 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, Ban tổ chức đã trao giải cho 5 tập thể. Về tác giả, nhóm tác giả ở loại hình Báo đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 4 giải Khuyến khích; loại hình Truyền hình trao 2 giải B, 2 giải C, 4 giải Khuyến khích; loại hình Tạp chí trao 1 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích và 1 giải triển vọng cho các tác giả.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận