Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực này hiện đang được các cơ quan Thi hành án dân sự quan tâm, chú trọng, đặc biệt trong không khí cả nước đang tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 9/11.chi-cuc-thads-thanh-pho-quang-ngai-cuong-che-giao-quyen-su-dung-dat-cho-nguoi-trung-dau-gia-anh-mh-bai-thanh-nhan-6546

 

Nhiều hình thức tuyên truyền sinh động

Trong các ngày từ ngày 27 - 29/10/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2022. Đồng thời phối hợp với Trại giam Vĩnh Quang tuyên truyền cho 2.000 phạm nhân về công tác THADS. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11.

Theo Cục trưởng Nguyễn Thị Kim Yến, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là hoạt động được tiến hành thường xuyên của Cục THADS Vĩnh Phúc, là công việc cần thiết trong tình hình mới nhằm kịp thời cập nhật các kiến thức mới, bồi dưỡng, tăng cường kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Cục THADS Vĩnh Phúc tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân.

Cục THADS Vĩnh Phúc tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận sôi nổi về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án, công tác văn phòng, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; bồi thường Nhà nước... các đại biểu đã được các báo cáo viên giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn của nhiều vụ việc thực tế đang diễn ra hiện nay, cùng nhau thống nhất giữa lý thuyết với thực tiễn các phương án tháo gỡ khó khăn, hạn chế, tránh các sai sót thường gặp trong quá trình công tác, tổ chức THADS.

Tại Yên Bái, hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động, tại buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ Cục THADS đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC); các Chỉ thị, Kế hoạch của tỉnh và các văn bản khác có liên quan....

Chi bộ Cục THADS cũng tiếp tục khẳng định mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của đội ngũ công chức các cơ quan THADS và nhân dân, qua đó góp phần giữ vững, ổn định chính trị tại địa phương. Trong đó, các cơ quan THADS trong tỉnh phải góp phần tích cực trong tuyên truyền pháp luật.

Tại Tuyên Quang, Cục THADS đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tới toàn thể công chức người lao động trong cơ quan, đơn vị. Thông qua hoạt động THADS, Cục THADS và các Chi cục tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật THADS, các văn bản hướng dẫn thi hành đến người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền, nghĩa vụ liên quan để họ hiểu, tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án.

Đặc biệt, Cục THADS Tuyên Quang đã biên soạn, phát hành 6.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về Luật THADS; giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến THADS.

Chú trọng vận động thuyết phục trong thi hành án

Tại Lâm Đồng, Cục THADS cho biết, Cục đã phối hợp với Trại giam Đại Bình – Cục C10 tổ chức tuyên truyền pháp luật về THADS cho gần 300 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam nhằm giúp cho phạm nhân nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ dân sự, tích cực khắc phục hậu quả để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, trở về hòa nhập với cộng đồng. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và đem lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, tổng số tiền các phạm nhân THADS thông qua Trại giam Đại Bình đạt hàng tỷ đồng.

Tại Quảng Ninh, các Chi cục THADS cũng chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền pháp luật về THADS. Chi cục THADS huyện Ba Chẽ đã phối hợp với Trung tâm Hành chính công, UBND xã Lương Mông đã tổ chức thực hiện công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn xã Lương Mông, tuyên truyền giới thiệu về nơi giải quyết thủ tục hành chính, cách tiếp cận các dịch vụ hành chính và tuyên truyền pháp luật về THADS.

Việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về THADS giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền với cơ quan THADS để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, những công việc THA tại cơ sở. Theo đó, các đại biểu đã được nghe Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Ba Chẽ triển khai các quy định của Luật THADS năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung ở một số nội dung trọng tâm về hệ thống tổ chức cơ quan THADS và chấp hành viên; thẩm quyền thi hành án; quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự trong thi hành án; vai trò của UBND cấp huyện, cấp xã trong THADS…

Tại Phú Thọ, Cục THADS tỉnh quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xem đó là một trong những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác THADS. Năm 2022, Cục THADS tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các quy định mới của pháp luật có liên quan đến công tác THADS. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật THADS và các văn bản pháp luật khác liên quan đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân, nhất là người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với công tác THADS, từ đó góp phần vào việc chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Tại Tiền Giang, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật THADS, THAHC; giáo dục, thuyết phục các bên đương sự tự nguyện thi hành, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; khuyến khích việc thỏa thuận trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm giảm bớt lượng việc phải tổ chức thi hành. Nhờ đó, nhiều đương sự đã tự nguyện thi hành án. Theo Cục THADS, từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, các cơ quan THADS đã ra 124 quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, tương ứng số tiền 132 tỷ 885 triệu 933 ngàn đồng. Sau khi ra quyết định, đương sự đã tự nguyện thi hành 39 việc, tương ứng với số tiền 62 tỷ 938 triệu 812 ngàn đồng.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, các cơ quan THADS đã chủ động, sáng tạo trong các hình thức tuyên truyền pháp luật nhằm đưa pháp luật đến với người dân. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền pháp luật về THADS cũng gặp những khó khăn nhất định trong điều kiện nguồn lực có hạn; nhiều nơi nhận thức của người dân còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn chưa chặt chẽ, kịp thời... Do đó, giải quyết được các vấn đề nói trên pháp luật về THADS sẽ ngày càng “ăn sâu bén rễ” trong đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận