Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh đến đoàn kết toàn dân, lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.Đồng Nai xây dựng hệ thống chính trị vững vàng, liêm chính

Đồng Nai xây dựng hệ thống chính trị vững vàng, liêm chính

Sáng 29/3, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Nai về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Để tuyên dương và khích lệ tinh thần của đội ngũ cán bộ đảng viên, UBND tỉnh Đồng Nai đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Theo đó, hiện nay hệ thống chính trị của tỉnh đã kiện toàn, an ninh trật tự được bảo đảm. Bên cạnh đó, kinh tế và văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ, kéo theo đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Trong đó, số liệu thống kê bình quân của năm 2022 đạt hơn 132 triệu đồng/người, tăng gấp 13 lần so với năm 2003 và xây dựng được 17.478 căn nhà tình nghĩa, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,08%.

Tại buổi tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh đến đoàn kết toàn dân, lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Do đó, những hạn chế được đã được chỉ rõ để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc gắn với thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời, nhân rộng các mô hình hoạt động của từng đoàn thể.

Cũng tại buổi tổng kết, các đại biểu tham dự hội nghị đã nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết 23 cũng như Chương trình hành động của Tỉnh ủy, từ đó phát huy sức mạnh địa phương, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển bền vững.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan trực thuộc tỉnh phải thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân và xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân.Bên cạnh đó, các đơn vị cần triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện công khai, dân chủ trong hoạt động quản lý, điều hành, nhất là trong quá trình thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận