lực lượng thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung của Nghị quyết, nhằm đưa Nghị quyết đi sâu vào đời sống.Chiều 19/5, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

384479B3-96E8-4A96-B5E3-9ADD4BB263CF.

Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Dự Hội nghị có GS.TS. Hoàng Thế Liên – nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ Nguyễn Ngọc Tân cùng các Đoàn viên Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ.

Qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ðảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Nhận thức, lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng thống nhất, đầy đủ và sâu sắc hơn.

Tuy nhiên, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. 

2989C920-60D2-4F63-AD46-23DE198B0CB1.

GS.TS. Hoàng Thế Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự Hội nghị.

Trước tình hình đó, Nghị quyết 27-NQ/TW ra đời với mục tiêu tổng quát nhằm hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng bày tỏ sự vui mừng khi được chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW – một nghị quyết mang tính chất lịch sử do Đảng ban hành. Nghị quyết 27-NQ/TW được xây dựng công phu trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn quá trình thực hiện Nghị quyết số 48 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 cũng như nghị quyết số 49 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách đến năm 2020.

A1019CEA-CEC3-41B5-AF2B-D296BE8FF3EE.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Do đó, tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ta ban hành một nghị quyết chuyên đề của Trung ương về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có rất nhiều nội dung, yêu cầu mới quan trọng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Nghị quyết có nhiều nội dung gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp cũng như các đơn vị trong khối nội chính”, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Trịnh Xuân Tùng chia sẻ.

D43454ED-1A21-4326-AB18-779C9A147DCF.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và chủ thể sáng tạo của tương lai, lực lượng thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung của Nghị quyết nhằm đưa Nghị quyết đi sâu vào đời sống. Do đó, thông qua Hội nghị lần này, đồng chí Trịnh Xuân Tùng mong muốn đây là cơ hội để các đoàn viên, thanh niên được học tập, tìm hiểu Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe GS.TS. Hoàng Thế Liên quán triệt nội dung chính của Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới cũng như nhiệm vụ đặt ra cho Bộ, ngành Tư pháp, theo đó, tư tưởng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền là thượng tôn Hiến pháp, bởi đối với một nhà nước pháp quyền, Hiến pháp đóng vai trò là tiền đề, điều kiện, cũng như là biểu hiện tập trung nhất của quyền dân chủ nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận