Những nội dung, kỹ năng đào tạo trong Lớp bồi dưỡng là hành trang quan trọng trong công tác Đoàn nói riêng và công việc chuyên môn nói chung của các Đoàn viên trẻ trong Lớp bồi dưỡng, việc tiếp thu và áp dụng sẽ góp phần xây dựng nên thế hệ Đoàn viên tương lai, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn.Sáng ngày 13/11/2022, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII và Quyết định số 1747/QĐ-BTP ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với các đơn vị tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 tại thành phố Ninh Bình.

29592548-5965-4BAD-BEE4-0E3187E06922.

Ban Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với các đơn vị tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Trịnh Xuân Tùng, UVBCH Đoàn Khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Anh Thao, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm bồi dưỡng - Học viện thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Hiệp, Phó bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở và sự tham gia của các đoàn viên, thanh niên đến từ Tỉnh đoàn Ninh Bình, Chi đoàn Sở Tư pháp, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, UVBCH Đoàn Khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp đánh giá cao giá trị của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn trẻ. Theo đó, lớp bồi dưỡng được tổ chức với mong muốn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn mới của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ Tư pháp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; góp phần thúc đẩy hoạt động công tác thanh niên Bộ Tư pháp ngày một lớn mạnh và đi vào chiều sâu, thực chất.

4AB076D4-11A4-4206-BA30-1636794FBE74.

Đồng chí Trịnh Xuân Tùng, UVBCH Đoàn Khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp đánh giá cao giá trị của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn trẻ.

Tại Lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể đã trình bày chuyên đề “Đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới” nhằm tiếp tục cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng trong thời gian qua liên quan đến quan tâm, tạo mọi điều kiện, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Qua đó, đồng thời nêu cao tinh thần thực tế Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Chuyên đề có bốn nội dung chính bao gồm: Chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước; Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; Các giải pháp đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Thảo luận, trao đổi.

45520F40-0577-4229-8F68-FBCBA14C2EAD.

Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Tiếp theo, đồng chí Đặng Anh Thao, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm bồi dưỡng Học viện thanh thiếu niên Việt Nam trình bày chuyên đề “Kỹ năng thu hút tập hợp, đoàn kết thanh niên và cách thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay”.

Theo đó, chuyên đề của đồng chí Đặng Anh Thao tập trung vào nội dung, phương thức hoạt động của đoàn cơ sở, kỹ năng của Bí thư đoàn cơ sở với các nội dung cụ thể như: nguyên tắc, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm, cơ quan lãnh đạo cao nhất, tổ chức hệ thống và nghiệp vụ, vị trí của tổ chức, nhiệm vụ của cán bộ; nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, nhiệm vụ của BCH Đoàn cơ sở, phương pháp công tác của Bí thư Đoàn cơ sở; công tác xây dựng Đoàn;...

A76370DD-F87D-4280-907A-9427AD03FDD7.

Đồng chí Đặng Anh Thao, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm bồi dưỡng Học viện thanh thiếu niên Việt Nam.

Sau khi kết thúc phần báo cáo, các đồng chí Báo cáo viên và các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về hai chuyên đề nêu trên.

Các đoàn viên, thanh niên đã phát biểu tích cực và bày tỏ ý kiến cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của các đoàn viên trẻ trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng, có năng lực, tiềm năng.

Đồng thời, các đoàn viên, thanh niên cũng bày tỏ những khó khăn, thách thức và chia sẻ một số trải nghiệm đáng nhớ của mình trong quá trình hoạt động Đoàn, qua đó, đúc rút ra các bài học kinh nghiệm về kỹ năng, phương thức hoạt động Đoàn trên thực tế.

2179FC38-C5DA-4699-AEC7-C87BDCD676F9.

 

70EB49F7-3D27-4335-AD28-A920980ADD73.Tại Lớp bồi dưỡng, các đoàn viên, thanh niên  đúc rút ra các bài học kinh nghiệm về kỹ năng, phương thức hoạt động Đoàn trên thực tế.

Phát biểu tổng kết lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Phó Bí thư Đoàn Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ Tư pháp, Trưởng ban tổ chức Lớp bồi dưỡng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Báo cáo viên, các đoàn viên tham gia.

C670B6A2-1CDD-4BA5-A972-55D7FD5A63B5.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Bí thư Đoàn Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ Tư pháp, Trưởng ban tổ chức Lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân tin rằng, những nội dung, kỹ năng đào tạo trong Lớp bồi dưỡng là hành trang quan trọng trong công tác Đoàn nói riêng và công việc chuyên môn nói chung của các Đoàn viên trẻ trong Lớp bồi dưỡng, việc tiếp thu và áp dụng sẽ góp phần xây dựng nên thế hệ Đoàn viên tương lai, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận

Yêu cầu phải nhập đủ các thông tin có dấu (*).