Sáng 28/2, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định, tiếp nhận và bổ nhiệm đối với 13 cán bộ, lãnh đạo quản lý; các quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.

Theo đó, đồng chí Hoàng Văn Thiên -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ba Bể được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

CB1-a605b02e66f2

13 cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ba Bể nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lèng Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Dương Hữu Bường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Hà Sỹ Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng chí Nông Bình Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đinh Quang Hưng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Hà Kim Oanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Bạch Thông nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Mã Văn Thịnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Nghiêm Văn Thép - Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì công trình đường bộ, Sở Giao thông vận tải được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Phan Quý Phúc - Trưởng phòng Kinh tế, Báo Bắc Kạn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Bắc Kạn.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận