Trong chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X ngày 7/12, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo: tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022.Toàn cảnh kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X

Năm 2022, với sự quyết liệt của UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm giảm 15,73% so với năm 2021; tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường phát hiện, bắt giữ nhiều hơn lần lượt 19,2% và 18,5%; công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 91,07%; tỷ lệ điều tra phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Với những kết quả đạt được, năm 2022, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, theo báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, tồn tại. Trong đó, tình hình an ninh trật tự đặc biệt là ở nông thôn vẫn diễn biến phức tạp, nổi lên là tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến dự án kinh tế, tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; tội phạm, vi phạm pháp luật trong một số lĩnh vực vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng…

Trong năm 2023, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm  và vi phạm pháp luật, UBND tỉnh nâng cao hiệu quả thực chất việc đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tội phạm, chú trọng việc thực hiện tốt công tác phòng ngừa từ cơ sở; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, bức xúc của nhân dân để phòng ngừa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm từ mâu thuẫn này; đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội và an ninh trật tự.

Để công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm công tác, Ban pháp chế HĐND đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung như: đối với các địa phương có tình hình tội phạm gia tăng… cần làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp chuyên sâu, không để lan rộng sang các địa phương khác; chỉ đạo các cấp, ngành chủ động, phát huy hiệu quả công tác dự báo, phòng ngừa và triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện, nhằm hạn chế xảy ra sự cố như một số địa phương khác.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận