Ngày 11/3, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.Theo đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp – Bộ GTVT được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 10/3.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 10/3/2023.

Phát biểu tại buổi lễ công bố trao Quyết định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Việc kiện toàn chức danh, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách nhằm ổn định hoạt động, thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 10/3/2023.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 10/3/2023.

Bộ trưởng cho biết thời gian vừa qua, lĩnh vực đăng kiểm gặp nhiều sóng gió, có lúc tưởng không vượt qua được nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, sự chia sẻ của nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng báo chí và đặc biệt sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo, công chức, viên chức ngành đăng kiểm Việt Nam đã vượt qua thách thức, giai đoạn khó khăn nhất.

Chúc mừng tân Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, ông Thắng là người có uy tín, kinh nghiệm, đạo đức, tâm huyết, có quá trình rèn luyện dày dạn trong ngành giao thông vận tải. 

Sau khi đủ điều kiện miễn nhiệm với ông Đặng Việt Hà (Đảng ủy khối cơ quan Trung ương đã có quyết định kỷ luật Đảng với hình thức khai trừ Đảng đối với ông Đặng Việt Hà), Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã có chỉ đạo sớm kiện toàn tổ chức cán bộ ngành Đăng kiểm và thống nhất cao bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp về làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các cán bộ, viên chức, người lao động ngành đăng kiểm phối hợp với Tân Cục trưởng đoàn kết, củng cố bộ máy tổ chức, khắc phục những thiếu sót, phát huy truyền thống để tiếp tục vươn lên khẳng định vai trò, vị trí, chức năng của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong phục vụ đời sống xã hội và người dân.

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ: "Với niềm tin, trọng trách được giao phó, tôi ý thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ sắp đến. Với trách nhiệm của người đứng đầu, tôi xin hứa với đồng chí Bộ trưởng, với Ban cán sự Đảng, các đồng chí lãnh đạo Bộ và các thế hệ cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ đem hết năng lực và tâm trí, hết lòng, hết sức cùng tập thể cán bộ, công nhân viên giữ vững truyền thống, xây dựng Cục phát triển toàn diện và bền vững".

Tân Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam mong muốn được cùng toàn thể ngành Đăng kiểm khơi dậy nhiệt huyết, niềm tự hào, để xây dựng Cục phát triển. Từ đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ GTVT đã miễn nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đối với ông Đặng Việt Hà (Đảng ủy khối cơ quan Trung ương đã có quyết đinh kỷ luật Đảng với hình thức khai trừ Đảng đối với ông Đặng Việt Hà).

Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã có chỉ đạo sớm kiện toàn tổ chức cán bộ ngành Đăng kiểm và thống nhất cao bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp về làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ông Nguyễn Chiến Thắng là cán bộ trưởng thành từ ngành GTVT, từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT). Ông Thắng từng được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận